Kadra

Kierownik Zakładu

Dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW
u.kowalczuk@uw.edu.pl

Pracownicy

Prof. dr hab. Ewa Paczoska
e.paczoska@uw.edu.pl

Prof. dr hab. Maria Olszewska
mj.olszewska@uw.edu.pl

Dr hab. Dawid Osiński, prof. UW
d.osinski@uw.edu.pl

Dr Eliza Kącka
em.kacka@uw.edu.pl

Dr Magdalena Krzyżanowska(Sekretarz Zakładu)
magdalena.krzyzanowska@uw.edu.pl

Dr Łukasz Książyk
lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl

Dr Damian Włodzimierz Makuch
dwmakuch@uw.edu.pl

Pracownicy emerytowani

Prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz
ewa.ihnatowicz@uw.edu.pl

Doktoranci

Mgr Sylwia Borowska-Kazimiruk
sylwia.borowska@student.uw.edu.pl

Mgr Marta Gastoł
m.gastol4@uw.edu.pl

Mgr Wiktoria Godlewska
w.godlewska5@uw.edu.pl

Mgr Ida Jahnke
i.jahnke@student.uw.edu.pl

Mgr Agnieszka Jastrzębska
agnieszka.a.jastrzebska@uw.edu.pl

Mgr Adrianna Karbowiak
a.karbowiak4@uw.edu.pl

Mgr Agnieszka Karlińska
a.karlinska@is.uw.edu.pl

Mgr Filip Konarowski
filip.konarowski@uw.edu.pl

Mgr Katarzyna Muszyńska
katarzyna.muszynska@uw.edu.pl

Mgr Dominika Pękalska
d.pekalska@uw.edu.pl

Mgr Magdalena Romanowska
magdalena.romanowska@student.uw.edu.pl

Mgr Zofia Satkowska

z.satkowska@uw.edu.pl

Mgr Patrycja Tokarewicz
p.tokarewicz@student.uw.edu.pl

Mgr Katarzyna Trębacka
kj.trebacka@uw.edu.pl

Mgr Iga Walaszczyk
im.walaszczyk@student.uw.edu.pl

Mgr Olimpia Wasyk-Jastalska
o.wasyk@uw.edu.pl

Mgr Julia Wroniewicz
j.wroniewicz@uw.edu.pl