dr Eliza Kącka

Publikacje książkowe (monografie):

Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2012, s. 205.

Redakcja książek:

Poeci i poetki przekraczają granice. Sto wierszy, Wydawnictwo FA-art, Katowice 2011, s. 126.

Artykuły:

„Nie obciążony wpływem …”. Giambattista Vico w myśleniu Stanisława Brzozowskiego, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2012, nr 1-2 (33), s. 303–324;

Poetical mind a nowa formuła krytyki (John Henry Newman w lekturze Stanisława Brzozowskiego), „Kwartalnik FA-art” 2012, nr 1-2, s. 42–56;

Człowiek według Smilesa. Kraszewski pozytywistów (Struve, Chmielowski, Orzeszkowa), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2012, nr V (XLVII), s. 457–472;

Historia – historiozofia – życie. Uwagi o Brzozowskiego i Norwida myśleniu (o) historii, „Dekada Literacka” 2008, nr 4, s. 48–57;

„Ten, co od sumienia historii się oderwał, dziczeje na wyspie oddalonej”. Dojrzałość dziejowa w myśli Stanisława Brzozowskiego i Cypriana Kamila Norwida [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – NCK, Warszawa 2012, s. 71–84;

„Bardziej mnie ciągną …”. Żywioły języka i dygresji w Białoszewskiego inspiracji Słowackim[w:] Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego. Struktura, konteksty, recepcja, red. M. Kalinowska i M. Leszczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 387–404;

Aforyzmem na wiersz. Orzeszkowej przepisywanie Konopnickiej [w:] Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2011, s. 277–292;

Między idiomem literackim a słownikiem pojęć filozoficznych. Esej Bolesława Micińskiego jako forma autonomiczna [w:] Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia. Fascynacje. Zaprzeczenia, red. A. St. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2010, s. 189–212;

„Białokwiatowość” premodernistyczna a Stanisław Brzozowski [w:] Symbol w dziele Cypriana Norwida, red. W. Rzońca, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2011, s. 330 – 350;

Wyspiański Brzozowskiego [w:] Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego. Artykuły z konferencji naukowej doktorantów (UJ i ASP Kraków, 8 – 9 listopada 2007), red. A. Czabanowska-Wróbel, D. Jarząbek, D. Saul, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 279 – 292;

Różewicza „Notatki do Nowosielskiego” jako mały traktat o człowieku [w:] Ewangelia Odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, NCK, Warszawa 2011, s. 455–466;

„Czy nie ciąży mu boleśnie granitowe ciało?” Lekcja ciężkości w poezji Wojciecha Wencla [w:] Współczesna poezja polska w perspektywie tematycznej, red. M. Klik, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 235–254;

Pochwała konkretu. Herbert o Białoszewskim [w:] Pojęcia kiełkujące z rzeczy: filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2010, s. 215–231;

„Wolność tragiczna” i „zamknięcie w teatrze” – próba ponownej lektury „Wyzwolenia” [w:] Wyspiański interdyscyplinarnie, red. B. Burdziej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 85–111;

Nieoczywistości „Ascetki”. O dziwnej melancholii [w:] Sekrety Orzeszkowej, red. G. Borkowska, M. Rudkowska i I. Wiśniewska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012, s. 159–171;

Konstelacja Kafki (recenzja z książki Konstelacje Kafki0, „Znak” 2011 (październik), s. 113;

Proustowska pamięć i kafkowskie sny. Walter Benjamin o Berlinie dzieciństwa (recenzja z berlińskiego dzieciństwa), „Znak” 2011 (luty), s. 144;

Nicowanie rzeczywistości (recenzja z Bajek Baczewskiego), „Znak” 2013 (styczeń), s. 117;

Logos poezji a rzeka historii (z książki Poznawanie i nazywanie Barbary Sienkiewicz), „Dekada Literacka” 2008, nr 2-3, s. 170–173;

Wyspiański – reaktywacja (recenzja z Żywiołów wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego), „Litteraria Copernicana”, 2 (4)/ 2009;

Miłość w awatarach dialektyki (recenzja z Pokochać dialektykę), „Argument. Biannual Philosophical Journal” 2012, volume 2, number 2 (dostępne internetowo poprzez stronę www.argument.journal.pl.

Przekład:

A. Bartetzky, Czyje miasto? Spory o wizerunek miast i przestrzeń miejską w postsocrealistycznej Europie, „ResPublica Nowa” 2008, nr 193, s. 6–17 (przekład z j. niem.).