Dydaktyka

W ofercie dydaktycznej zakładu od lat znajdują się następujące przedmioty: „Historia literatury polskiej po 1864 roku” (wykład i ćwiczenia), seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie, wykład „Metodologia badań literackich”, specjalistyczne konwersatoria i wykłady monograficzne (w tym ogólnouniwersyteckie), a także translatorium z języka francuskiego, zajęcia z „Wprowadzenia do nauki o literaturze” oraz „Warsztat pracy naukowej”.