Dyżury w sesji letniej 2023/2024

Wszystkie dyżury, o ile nie podano inaczej, odbywają się w pokoju 42

Pracownicy

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW (Kierownik Zakładu)
18 czerwca, wtorek, godz. 15:0016:00
27 czerwca, czwartek, godz. 17:0018:00
W trzecim tygodniu sesji po umówieniu mailowym.

prof. dr hab. Maria Olszewska
20 czerwca, czwartek, godz. 13:00–14:00
24 czerwca, poniedziałek, godz. 8:45–9:45
27 czerwca, czwartek, godz. 8:45–9:45

prof. dr hab. Ewa Paczoska
26.06., środa, godz. 12:15–13:15
3.07, środa, godz. 11:15–12:15

dr hab. Dawid Maria Osiński
18 czerwca, wtorek, 15:00–16:00, pok. 25
25 czerwca, wtorek, 14:00–15:00, pok. 45
4 lipca, czwartek, 13:00–14:00, pok. 45

dr Eliza Kącka
20 czerwca, czwartek, godz. 13:00–14:00
21 czerwca, piątek, godz. 10:00–11:00
27 czerwca, czwartek, godz. 13:00–14:00

dr Magdalena Krzyżanowska
19 czerwca, środa, godz. 11:00–12:00
24 czerwca, poniedziałek, godz. 11:00–12:00
W trzecim tygodniu sesji po umówieniu mailowym.

dr Łukasz Książyk
wtorek, godz. 10.00–11.00, pok. 116, dziekanat
czwartek, godz. 10:00–11:00, pok. 12, gmach Wydziału Polonistyki

dr Damian Makuch
19 czerwca, środa, godz. 9:00–10:00
27 czerwca, czwartek, godz. 9:00–10:00

Doktoranci

mgr Julia Wroniewicz
po umówieniu mailowym

mgr Olimpia Wasyk-Jastalska
po umówieniu mailowym