Studia dzienne

Historia literatury polskiej po 1864 – wykład, cały rok

dr hab. Urszula Kowalczuk / prof. dr hab. Ewa Paczoska, wtorek, godz. 9.45, s. A (Audytorium Maximum)

Historia literatury polskiej po 1864 roku – ćwiczenia, cały rok

prof. dr. hab. Maria Olszewska, wtorek, godz. 11.30, s. 7

dr hab. Dawid Osiński i mgr Iwona Przybysz / dr Eliza Kącka, wtorek, godz. 13.15, s. 10

dr Łukasz Książyk, środa, godz. 11.30, s. 7

dr Łukasz Książyk, środa, godz. 13.15, s. 7

dr Damian Makuch, poniedziałek, godz. 11.30, s. 6

dr Damian Makuch, czwartek, godz. 9.45, s. 10

mgr Joanna Dobrowolska / mgr Magdalena Krzyżanowska, środa, godz. 13.15, s. 6

mgr Weronika Szulik / mgr Michał Dudek, czwartek, godz. 8.00, s. 10

Wprowadzenie do nauki o literaturze – ćwiczenia, semestr I

dr Eliza Kącka / mgr Sylwia Borowska-Kazimiruk, poniedziałek, godz. 8.00, s. 19 (I część semestru)

mgr Weronika Szulik / mgr Iwona Przybysz, poniedziałek, godz. 8.00, s. 19 (II część semestru)

mgr Weronika Szulik, poniedziałek, godz. 9.45, s. 10 (I część semestru)

mgr Ida Jahnke, czwartek, godz. 8.00, s. 26 (I część semestru)

mgr Sylwia Borowska-Kazimiruk, czwartek, godz. 13.15, s. 26 (I część semestru)

mgr Sylwia Borowska-Kazimiruk, czwartek, godz. 13.15, s. 26 (II część semestru)

Warsztat pracy naukowej – ćwiczenia, semestr I

prof. Maria Olszewska / dr hab. I. Winiarska-Górska, wtorek, godz. 8.00, s. 26 (I część semestru)

prof. Maria Olszewska / dr hab. I. Winiarska-Górska, wtorek, godz. 8.00, s. 29 (II część semestru)

dr Damian Makuch / mgr A. Żurek-Huszcz, poniedziałek, godz. 13.15, s. 6 (I część semestru)

dr Damian Makuch / mgr A. Żurek-Huszcz, poniedziałek, godz. 13.15, s. 29 (II część semestru)

Literatura i kultura po 1864 – ćwiczenia, cały rok

dr hab. Urszula Kowalczuk, czwartek, godz. 9.45, s. 8
dr hab. Urszula Kowalczuk, czwartek, godz. 13.15, s. 8

Wielkie dzieła literatury światowej w ujęciu porównawczym – ćwiczenia, semestr II

dr hab. Dawid Osiński, środa, godz. 9.45, s. 37
dr hab. Dawid Osiński, środa, godz. 11.30, s. 27

Konwersatoria

prof. dr hab. Maria Olszewska, Między tradycją a nowoczesnością. W kręgu dramatów XIX–XX wieku, wtorek, godz. 9.45, s. 45, semestr I (moduł Tradycja)

prof. Ewa Paczoska Literatura polska i angielska w drugiej połowie XIX wieku – dialogi, konteksty, zbliżenia, czwartek, godz. 9.45, s. 45, semestr I (moduł Nowoczesność)

dr Łukasz Książyk, Między nudą a nihilizmem, piątek, godz. 9.45, s. 45, semestr I (moduł Nowoczesność)

dr Damian Makuch, Mniej znane oblicza dobrze znanych pisarzy. (Re)konstruowanie dziewiętnastowiecznego kanonu, poniedziałek, godz. 11.30, s. 6, semestr II, (moduł Tradycja)

dr Eliza Kącka, Inne stany świadomości. Sny i widma w kulturze premodernizmu i modernizmu, poniedziałek, godz. 9.45, s. 3 , semestr I(moduł Nowoczesność)

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

dr Damian Makuch, Multimedialny kurs polskiej literatury XIX wieku dla studentów obcokrajowców, kurs internetowy, semestr I

Seminaria licencjackie, cały rok

dr hab. Dawid Osiński, Zmagania z realizmem. Literatura drugiej połowy XIX wieku i sposoby literackiej reprezentacji, wtorek, godz. 11.30, s. 45

Seminaria magisterskie, cały rok

dr Łukasz Książyk, Modernizm i emancypacja. Nowe podmioty w literaturze przełomu XIX i XX wieku, wtorek, godz. 13.15, s. 45, II rok mgr

prof. dr hab. Ewa Paczoska, Pisarze polscy drugiej połowy XIX w. w kręgu modernistycznej „wspólnoty pytań”: literatura, filozofia, kultura, czwartek, g. 11.30, s. 45, I rok mgr

Seminaria doktoranckie, cały rok, co dwa tygodnie

prof. dr hab. Ewa Paczoska, Literatura i kultura lat 1864–1918, czwartek, godz. 16.45, s. 45

Metodologia badań literackich – wykład, semestr I

dr hab. Urszula Kowalczuk; prof. UW, dr hab. Michał Kuziak; dr hab. Witold Sadowski, wtorek, godz. 11.30, s. A (Audytorium Maximum)