Studia dzienne

Rok akademicki 2021/2022

W nawiasach kwadratowych podano narzędzia informatyczne przypisane do grupy, gdyby w trakcie roku akademickiego zajęcia zaczęły odbywać się zdalnie. 

Historia literatury polskiej po 1864 – wykład, cały rok

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW / prof. dr hab. Ewa Paczoska, wtorek, godz. 9:45, s. D (Audytorium Maximum) [narzędzia Google]

Historia literatury polskiej po 1864 roku – ćwiczenia, cały rok

prof. dr. hab. Maria Olszewska, poniedziałek, godz. 8:00, s. 19 [Google Meet]

prof. dr. hab. Maria Olszewska, poniedziałek, godz. 9:45, s. 19 [Google Meet]

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW, środa, godz. 11:30, s. 10 [Google Meet]

dr Łukasz Książyk / mgr Agnieszka Jastrzębska, środa, godz. 13:15, s. 8 [Google Meet]

dr Eliza Kącka, czwartek, godz. 8:00, s. 19 [Google Meet]

dr Eliza Kącka, czwartek, godz. 9:45, s. 19 [Google Meet]

mgr Magdalena Krzyżanowska, wtorek, godz. 8:00, s. 19 [Google Meet]

Wprowadzenie do nauki o literaturze – ćwiczenia, semestr I

mgr Iwona Przybysz, wtorek, godz. 8:00, s. 211 (Karowa 20), (I część semestru) [Google Meet]

mgr Iwona Przybysz, wtorek, godz. 8:00, s. 211 (Karowa 20), (II część semestru) [Google Meet]

mgr Agnieszka Jastrzębska, czwartek, godz. 8:00, s. 26 (II część semestru) [Google Meet]

mgr Magdalena Romanowska, czwartek, godz. 8:00, s. 26 (II część semestru) [Zoom]

mgr Adrianna Karbowiak, piątek, godz. 15:00, s. 26 (I część semestru) [Zoom]

mgr Katarzyna Trębacka, piątek, godz. 15:00, s. 26 (II część semestru) [Zoom]

Podstawy przygotowania i edycji tekstu – ćwiczenia, semestr I

mgr Magdalena Krzyżanowska, piątek, godz. 9:45, s. 17 (II część semestru) [Google Meet]

mgr Dominika Pękalska, piątek, godz. 9:45, s. 4 (I część semestru) [Zoom]

Warsztat pracy naukowej – warsztat, semestr I

dr Damian Makuch / dr Ewelina Kwapień, środa, godz. 11:30, s. 29 (I część semestru) [Zoom]

dr Damian Makuch / dr Ewelina Kwapień, środa, godz. 11:30, s. 8 (II część semestru) [Zoom]

Literatura i kultura po 1864 – ćwiczenia, cały rok

dr Damian Makuch, wtorek, godz. 11:30, s. 26 [Zoom]

dr Damian Makuch, wtorek, godz. 13:15, s. 26 [Zoom]

Wielkie dzieła literatury światowej w ujęciu porównawczym – ćwiczenia, semestr II

dr hab. Dawid Osiński, środa, godz. 9:45, s. 7 [Google Meet]

dr hab. Dawid Osiński, środa, godz. 13:15, s. 26 [Google Meet]

Konwersatoria

prof. dr hab. Ewa Paczoska, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku i modernizmy Europy Środkowo-Wschodniej, czwartek, godz. 9:45, s. 45, semestr I (moduł Nowoczesność) [Google Meet]

prof. dr hab. Ewa Paczoska, Wiek XIX – wiek XXI. Dialogi, spotkania, transpozycje, czwartek, godz. 9:45, s. 45, semestr II (moduł Nowoczesność) [Google Meet]

prof. dr hab. Maria Olszewska, Wielka Reforma Teatru w Europie i Polsce. Idee – zdarzenia – ludzie – gatunki dramatyczne, poniedziałek, godz. 11:30, s. 45, semestr I (moduł Tradycja) [Google Meet]

dr Łukasz Książyk, Między nudą a nihilizmem, środa, godz. 9:45, s. 7, semestr I (moduł Nowoczesność) [Google Meet]

dr Damian Makuch, Duchowe i artystyczne poszukiwania w małych prozach z drugiej połowy XIX wieku. Recepcja, konteksty, metodologia, środa, godz. 9:45, s. 45, semestr I, (moduł Tradycja) [Zoom]

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

dr Damian Makuch, Krótki multimedialny kurs literatury polskiej XIX wieku dla niehumanistów i obcokrajowców, kurs internetowy, semestr II

Seminaria licencjackie, cały rok

dr Eliza Kącka, Neurotycy i przeżuwacze. Człowiek drugiej połowy XIX i początków XX wieku wobec wyzwań kultury, czwartek, godz. 13:15, s. 3 [Google Meet]

Seminaria magisterskie, cały rok

dr hab. Dawid Osiński, Dialogi z tradycją w literaturze drugiej połowy XIX wieku: ciągłość, trwanie, przekraczanie, środa, godz. 11:30, s. 45, II rok mgr [Google Meet]

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW, Literatura „pozytywizmu” i „modernizmu” w perspektywie geograficznej, środa, godz. 13:15, s. 45, I rok mgr [Google Meet]

dr Łukasz Książyk, Między dekadentyzmem a witalizmem. Literatura i kultura na przełomie XIX i XX wieku, wtorek, godz. 13:15, s. 45, I rok mgr [Google Meet]

dr Łukasz Książyk, Między dekadentyzmem a witalizmem. Literatura i kultura na przełomie XIX i XX wieku, piątek, godz. 9:45, s. 45, II rok mgr [Google Meet]

Seminaria doktoranckie, cały rok, spotkania nieregularne

prof. dr hab. Ewa Paczoska, Literatura i kultura lat 1864–1918, czwartek, godz. 15:00, s. 45 [Google Meet]

Metodologia badań literackich – wykład, semestr I
dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW; dr hab. Michał Kuziak, prof. UW; dr hab. Przemysław Pietrzak, wtorek, godz. 11.30, s. 4 [Zoom]

Kanon literatury polskiej – dzieje konwencji artystycznych – wykład, semestr I
dr hab. Dawid Osiński, wtorek, godz. 9:45-11:15, sala 8 [Google Meet]