Studia dzienne

Rok akademicki 2022/2023

W nawiasach kwadratowych podano narzędzia informatyczne przypisane do grupy, gdyby w trakcie roku akademickiego zajęcia zaczęły odbywać się zdalnie. 

Historia literatury polskiej po 1864 – wykład, cały rok

prof. dr hab. Ewa Paczoska, wtorek, godz. 9:45, s. A (Audytorium Maximum) [narzędzia Google]

Historia literatury polskiej po 1864 roku – ćwiczenia, cały rok

prof. dr. hab. Maria Olszewska, poniedziałek, godz. 8:00, s. 19 [Google Meet]

prof. dr. hab. Maria Olszewska, poniedziałek, godz. 9:45, s. 19 [Google Meet]

prof. dr. hab. Maria Olszewska / dr Magdalena Krzyżanowska, poniedziałek, godz. 13:15, s. 19 [Google Meet]

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW / dr Łukasz Książyk, środa, godz. 13:15, s. 7 [Google Meet]

dr Łukasz Książyk, środa, godz. 11:30, s. 7 [Google Meet]

mgr Magdalena Romanowska / mgr Agnieszka Jastrzębska, piątek, godz. 8:00, s. 10 [Zoom / Google Meet]

dr Magdalena Krzyżanowska, piątek, godz. 9:45, s. 10 [Google Meet]

Wprowadzenie do nauki o literaturze – ćwiczenia, semestr I

mgr Iga Walaszczyk, piątek, godz. 11:30, s. 6, (I część semestru) [Google Meet]

mgr Iga Walaszczyk, piątek, godz. 11:30, s. 6, (II część semestru) [Google Meet]

mgr Filip Konarowski, piątek, godz. 11:30, s. 7, (I część semestru) [Google Meet]

mgr Filip Konarowski, piątek, godz. 11:30, s. 7, (II część semestru) [Google Meet]

Podstawy przygotowania i edycji tekstu – ćwiczenia, semestr I

dr Magdalena Krzyżanowska, piątek, godz. 15:00, s. 26 (I część semestru) [Google Meet]

mgr Filip Konarowski / mgr Iga Walaszczyk, piątek, godz. 15:00, s. 26 (II część semestru) [Google Meet]

Warsztat pracy naukowej – warsztat, semestr I

dr Eliza Kącka / dr Ewelina Kwapień, środa, godz. 11:30, s. 26 (od 2 XII) [Google Meet]

dr hab. Dawid Osiński / dr Ewelina Kwapień, środa, godz. 11:30, s. 8 (od 30 XI) [Google Meet]

Literatura i kultura po 1864 – ćwiczenia, cały rok

dr Damian Makuch, wtorek, godz. 9:45, s. 26 [Zoom]

dr Damian Makuch, wtorek, godz. 11:30, s. 26 [Zoom]

Wielkie dzieła literatury światowej w ujęciu porównawczym – ćwiczenia, semestr II

dr hab. Dawid Osiński, 3 grupy, daty zostaną podane w drugim semestrze

 

Kanon literatury polskiej – dzieje konwencji artystycznych – wykład, semestr I

dr hab. Dawid Osiński, wtorek, godz. 13:15, s. 17 [Google Meet]

Kanon literatury polskiej – dzieje konwencji artystycznych – ćwiczenia, semestr I

dr Eliza Kącka, piątek, godz. 11:30, s. 19 [Google Meet]

dr Eliza Kącka, piątek, godz. 11:30, s. 19 [Google Meet]

Konwersatoria

prof. dr hab. Maria Olszewska, Lekturowe spotkania – czytanie dramatów polskich i obcych czasów Wielkiej Reformy Teatru. Tradycja i nowoczesność, poniedziałek, godz. 11:30, s. 45, semestr I (moduł Nowoczesność) [Google Meet]

dr Łukasz Książyk, Literatura nowoczesna: „inny” kanon, środa, godz. 9:45, s. 7, semestr I

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

prof. dr hab. Ewa Paczoska, Wiek XIX w kulturze i literaturze współczesnej. Dialogi, spotkania, transpozycje, czwartek, godz. 9:45, s. 45

dr Damian Makuch, Krótki multimedialny kurs literatury polskiej XIX wieku dla niehumanistów i obcokrajowców, kurs internetowy, semestr I

Seminaria licencjackie, cały rok

dr Damian Makuch, Literatura i kultura drugiej połowy XIX wieku wobec przeobrażeń świata nowoczesnego, środa, godz. 15:00, s. 3 [Google Meet]

Seminaria magisterskie, cały rok

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW, „Inna historia literatury” po 1864 roku, środa, godz. 11:30, s. 45, I rok mgr [Google Meet]

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW Literatura „pozytywizmu” i „modernizmu” w perspektywie geograficznej, środa, godz. 9:45, s. 45, II rok mgr [Google Meet]

dr Łukasz Książyk, Między dekadentyzmem a witalizmem. Literatura i kultura na przełomie XIX i XX wieku, wtorek, godz. 13:15, s. 45, II rok mgr [Google Meet]

Metodologia badań literackich – wykład, semestr I

dr Eliza Kącka; dr hab. Michał Kuziak; dr hab. Przemysław Pietrzak, czwartek, godz. 9:45, s. 5 [Zoom]