Studia dzienne

Rok akademicki 2023/2024

Historia literatury polskiej po 1864 – wykład, cały rok

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz. / prof. dr hab. Ewa Paczoska, środa, godz. 9:45, s. B (Audytorium Maximum) / s. 4 (Gmach Wydziału Polonistyki)

Historia literatury polskiej po 1864 roku – ćwiczenia, cały rok

prof. dr. hab. Maria Olszewska, poniedziałek, godz. 9:45, s. 19 (Gmach Wydziału Polonistyki)

prof. dr. hab. Maria Olszewska, poniedziałek, godz. 11:30, s. 19 (Gmach Wydziału Polonistyki)

dr Łukasz Książyk, wtorek, godz. 13:15, s. 217 (Budynek Kupców)

dr Magdalena Krzyżanowska, środa, godz. 08:00, s. 6 (Gmach Wydziału Polonistyki)

dr Łukasz Książyk, środa, godz. 11:30, s. 7 (Gmach Wydziału Polonistyki)

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz / dr Magdalena Krzyżanowska, środa, godz. 15:00, s. 8 (Gmach Wydziału Polonistyki)

Wprowadzenie do nauki o literaturze – ćwiczenia, semestr I

dr Damian Makuch / mgr Julia Wroniewicz, poniedziałek, 11:30, s. 26 (Gmach Wydziału Polonistyki, I część semestru)

dr Damian Makuch / mgr Olimpia Wasyk-Jastalska, poniedziałek, 11:30, s. 26 (Gmach Wydziału Polonistyki, II część semestru)

dr Magdalena Krzyżanowska, piątek, godz. 08:00, s. 17 (Gmach Wydziału Polonistyki, I część semestru)

dr Magdalena Krzyżanowska, piątek, godz. 08:00, s. 17 (Gmach Wydziału Polonistyki, II część semestru)

dr Magdalena Krzyżanowska, piątek, godz. 9:45, s. 17 (Gmach Wydziału Polonistyki, I część semestru)

dr Magdalena Krzyżanowska, piątek, godz. 9:45, s. 17 (Gmach Wydziału Polonistyki, II część semestru)

Podstawy przygotowania i edycji tekstu – ćwiczenia, semestr I

dr Magdalena Krzyżanowska, środa, godz. 11:30, s. 126 (I część semestru)

dr Magdalena Krzyżanowska, środa, godz. 11:30, s. 217 (II część semestru)

Warsztat pracy naukowej – warsztat, semestr I

prof. dr hab. Maria Olszewska (/ dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. ucz.), wtorek, godz. 8:00 s. 26 (Gmach Wydziału Polonistyki, I część semestru)

dr Damian Makuch (/ dr hab. Izabela Winiarska-Górska prof. ucz.), wtorek, godz. 8:00, s. 26 (Gmach Wydziału Polonistyki, II część semestru)

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz. (/ dr Ewelina Kwapień), środa, godz. 13:15, s.126 (Budynek Kupców, I część semestru)

dr hab. Dawid Osiński, prof. UW (/ dr Ewelina Kwapień), środa, godz. 13:15, s. 126 (Budynek Kupców, II część semestru)

mgr Julia Wroniewicz (/ dr Ewelina Kwapień), piątek, godz. 13:15, s. 6 (Gmach Wydziału Polonistyki, I część semestru)

dr Eliza Kącka (/ dr Ewelina Kwapień), piątek, godz. 13:15, s. 6 (Gmach Wydziału Polonistyki, II część semestru)

Literatura i kultura po 1864 – ćwiczenia, cały rok

dr Damian Makuch, wtorek, godz. 9:45, s. 26
dr Damian Makuch, wtorek, godz. 11:30, s. 26

Wielkie dzieła literatury światowej w ujęciu porównawczym – ćwiczenia, semestr II

dr hab. Dawid Osiński, prof. UW, środa, godz. 11:30, s. 10
dr hab. Dawid Osiński, prof. UW, środa, godz. 13:00, s. 10

Kanon literatury polskiej – dzieje konwencji artystycznych – wykład, semestr I

dr hab. Dawid Osiński, prof. UW, wtorek, godz. 13:15, s. 17

Kanon literatury polskiej – dzieje konwencji artystycznych – ćwiczenia, semestr I

dr Eliza Kącka, środa, godz. 13:15, s. 26
dr Eliza Kącka, środa, godz. 15:00, s. 26

Konwersatoria

prof. dr hab. Maria Olszewska, W kręgu Wielkiej Reformy Teatru. Wybory i przemiany genologiczne (moduł „Nowoczesność”), poniedziałek godz. 13:15, s. 45 (Gmach Wydziału Polonistyki)

dr hab. Dawid Osiński, prof. UW, Praktyki tłumaczeniowe w XIX wieku i polskie teorie przekładoznawcze (moduł „Nowoczesność”), wtorek, godz. 15:00, s. 217 (Budynek Kupców)

prof. dr hab. Ewa Paczoska, Twórcze czytanie nie tylko dla panien. Klasyka prozy XIX-XX wieku – relektury (moduł „Nowoczesność”), środa, godz. 9:45, s. 45 (Gmach Wydziału Polonistyki)

dr Łukasz Książyk, Między nudą a nihilizmem (moduł „Nowoczesność”), środa, godz. 13:15, s. 7 (Gmach Wydziału Polonistyki)

dr Eliza Kącka, Inne stany świadomości. Sny i widma w kulturze premodernizmu i modernizmu (moduł „Tradycja”), piątek, 11:30, s. 44 (Gmach Wydziału Polonistyki)

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz., Czytelnia prasy (1859-1918) (moduł „Nowoczesność”), daty i miejsce zostaną podane w drugim semestrze

dr Eliza Kącka, Nieśpieszni przechodnie: narodziny polskiego eseju, (moduł „Nowoczesność”), daty i miejsce zostaną podane w drugim semestrze

dr Magdalena Krzyżanowska, Jak patrzyli pozytywiści? Co słyszeli młodopolanie? Przedstawianie zmysłów w literaturze lat 1864–1918 (moduł „Nowoczesność”), daty i miejsce zostaną podane w drugim semestrze

Przedmioty ogólnouniwersyteckie

dr Damian Makuch, Krótki multimedialny kurs literatury polskiej XIX wieku dla niehumanistów i obcokrajowców, kurs internetowy, semestr I

Seminaria licencjackie, cały rok

dr Łukasz Książyk, Wokół modernizmu przełomu XIX i XX wieku, wtorek, godz. 15:00, s. 45 (Gmach Wydziału Polonistyki)

Seminaria magisterskie, cały rok

dr hab. Urszula Kowalczuk, „Inna historia literatury” po 1864 roku, środa, godz. 11:30, s. 45 (Gmach Wydziału Polonistyki)

dr Eliza Kącka, Twarze i maski (1869-1914): literatura – filozofia – antropologia, piątki, godz. 11:30, s. 45 (Gmach Wydziału Polonistyki)

Metodologia badań literackich – wykład, semestr I

Prof. dr hab. Ewa Paczoska (/ prof. dr hab. Michał Kuziak / dr hab. Przemysław Pietrzak), czwartek, godz. 9:45, s. 4 (Gmach Wydziału Polonistyki)