Bibliografia prac Andrzeja Z. Makowieckiego

Książki autorskie:

Dobrowolski, Warszawa 1969, ss. 59; wyd. 2 rozszerzone w jęz. ang., Warszawa 1977.

Młodopolski portret artysty, Warszawa 1971, ss. 221.
Zawartość: Wstęp; Tradycja literacka; Młodopolska powieść o artyście: bohater, narracja, fabuła; Twórczość i improduktywizm; Artysta i filistrzy: konflikt czy symbioza; Artysta przeciw moralności mieszczańskiej; Sprzeciw wobec „niemoralności” artysty; „Artystostwo” jako odchylenie od normy; Twórca a rzeczywistość społeczna; Antynomie synchroniczne i dialektyka;
Recenzje: T. Lewandowski, „Nurt” 1971 nr 11; B. Rogatko, „Współczesność” 1971 nr 25.

Czeszko, Warszawa 1972, ss. 50, wyd. 2 rozszerzone w jęz. franc., Warszawa 1979.

Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa 1974, ss. 313, wyd. 2 tamże 1987;
Rec. M. Kabata, „Nowe Książki” 1974 nr 12; J. Lasocka, „Słowo Powsz.” 1974 nr 132; W. Rummel, „Tyg. Kult.” 1974 nr 28; B. Sowińska , „Zycie Warszawy” 1974 nr 106; K. Koźniewski , „Polityka” 1975 nr 3; Z. Greń , „Życie Lit.”1988 nr 37;

Trzy legendy literackie. Przybyszewski – Witkacy – Gałczyński, Warszawa 1980, ss. 171;
Rec. J. Kulczycka-Saloni, „Rocznik Lit”1980; P. Bagiński, „Polonistyka” 1980 nr 1; K. Mętrak , „Kultura” 1980 nr 29; G. Rajchert, „Scena” 1980 nr 11; L. Rola, „Nowe Książki” 1980 nr 21; J. Zieliński, „Twórczość” 1980 nr 12;

Młoda Polska, Warszawa 1981, Warszawa 1981, ss. 350, seria: „Biblioteka Polonistyki”, wyd. 2 tamże 1987;
Rec. J. Kaczyński, „Tyg. Kult.” 1982 nr 22; J. Majda, „Polonistyka” 1982 nr 6;

Wokół modernizmu. Szkice, Warszawa 1985, ss. 187.
Zawartość: Od autora; Modernizm; Życie teatru i teatr życia (o „Człowieku z budki suflera” T. Rittnera); Proza Młodej Polski czytana na nowo; Boy a Młoda Polska; Boya i Irzykowskiego spór o koncepcje Młodej Polski; Zapomniany krytyk – Stanisław Lack; Legenda literacka – przykład Stanisława Przybyszewskiego; Andrzej Strug w młodopolskiej Warszawie; O poezji Jerzego Żuławskiego; O młodopolskiej legendzie Norwida; Inspiracje naturalistyczne w prozie Młodej Polski; Prus wobec modernizmu; Ten wyuzdany fin de siècle;
Rec. A. Błaszkiewicz, „Twórczość” 1986 z. 11/12; J. Z. Brudnicki, „Kultura” 1986 nr 21; J. Drzewucki , „Życie Lit.” 1986 nr 47; S. Tomala, „Nowe Książki” 1986 nr 9; M. Popiel, „Pam.Lit.”1987 z.4; (is) [ I. Sikora], „Odra” 1987 nr 2 ; M. Sobeczko, „Mies. Lit.” 1987 nr 5; O. Medvedeva, „Sovremennaja Chudożestvennaja Literatura za Rubeżom” 1988 nr 1;

Literatura Młodej Polski .Podręcznik dla klasy 3 szkoły średniej, Warszawa 1994, ss. 342, wyd. nast. 2-10, tamże 1995-2003;

Słownik postaci literackich, Warszawa 2000, ss. 1067, wyd. 2 rozszerz. 1. Słownik postaci literackich. Literatura powszechna, Warszawa 2004 ss. 592. 2. Słownik postaci literackich. Literatura polska, Warszawa 2004, ss. 384; Rec. M. Kisiel, „Twórczość”2000 nr 5; G. Leszczyński , „Nowe Książki” 2000 nr 6;

Warszawskie kawiarnie literackie, Warszawa 2013, ss. 262.

Współautorstwo książek:

Literatura polska, t. 3 Młoda Polska; współautorzy: J. Kulczycka-Saloni, I. Maciejewska, R. Taborski, Warszawa 1991, ss. 340 (Tu autorstwa A.Z.M.: I. Terminologia. Ramy chronologiczne okresu; IX. Proza; X. Krytyka literacka; XII. Wzajemne związki literatury i sztuk pięknych; XIII. Sylwetki (S. Brzozowski, K. Irzykowski, S. Przybyszewski, K. Tetmajer);

Pozytywizm. Młoda Polska. Podręcznik literatury dla klasy XI (współautor: H. Chmielewska). Podręcznik szkolny dla liceów polskich na Litwie, Kowno 1995, wyd. II zmienione 2001, ss. 272 ;

Pamiętajcie o ogrodach…”. Kultura. Literatura. Język. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, kl. I (współautorzy: A. Markowski, W. Paszyński , T. Wroczyński) Warszawa 2002, ss. 456 (Tu autorstwa A.Z.M.: rozdział Antyczny rodowód cywilizacji europejskiej, ss. 66-110);

„Pamiętajcie o ogrodach…”. Kultura .Literatura. Język. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, kl. II (współautorzy: A. Markowski, W. Paszyński, T. Wroczyński), Warszawa 2003 (Tu autorstwa A.Z.M.: rozdziały: Stąpając po ziemi. Kultura i literatura drugiej połowy XIX wieku, s. 258-308, 323-343, 357-373, Zmienia się skóra świata (modernizm), s. 384-505, 514 -539);

„Pamiętajcie o ogrodach…”. Kultura. Literatura. Język. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, kl. III (współautorzy: A. Markowski, W. Paszyński, T. Wroczyński), Warszawa 2004 (Tu autorstwa A.Z.M.: rozdziały: Awangardy poetyckie po I wojnie światowej, s. 12-40, Kostiumy i maski poetyckie – wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, s. 306-310).

Artykuły i szkice naukowe:

W tomach zbiorowych:

Modernizm [w:] Lektury i problemy , Warszawa 1976;

Stanisław Lack [w:] OLP, Kraków 1977, seria 5, t. 4. Andrzej Z. Makowiecki, „Nowy Przegląd Literatury i Sztuki” 1920-1921 [w:] OLP , Kraków 1979, seria 6, t. 1;

„Pamiętnik Warszawski”1929-1931 [w:] OLP , Kraków 1979, seria 6, t. 1;

„Przegląd Humanistyczny” 1922-1925,1930-1933 [w:] OLP , Kraków 1979, seria 6, t. 1;

„Ruch Literacki“ 1926-1939 [w:] OLP , Kraków 1979, seria 6, t. 1;

Puti razvitija pol’skoj prozy na rubeże vekov [w:] Russkaja i pol’skaja literatura konca XIX-načala XX veka,. Moskwa 1981;

Legenda literacka – przykład Stanisława Przybyszewskiego [w:] Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza, Wrocław 1982;

Życie literackie Warszawy w 1864 roku [w:] Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim 2 połowy XIX wieku, Wrocław 1983, cz.1;

Inspiracje naturalistyczne w prozie Młodej Polski [w:] Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, Wrocław 1984seria 3;

Status pisarza w epoce pozytywizmu i Młodej Polski [w:] Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim 2 połowy XIX wieku, Wrocław 1987, cz. 2;

Młoda Polska wobec tradycji czarnoleskiej [w:] Jan Kochanowski 1584-1984 , Kraków 1989, t. 2;

Centrum i diaspora (O „Drodze do Koryntu” i pierwszej części „Stref” A. Kuśniewicza) [w:] Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, Warszawa 1992;

Neoromantyczna poezja Kazimierza Wierzyńskiego („Wolność tragiczna” , „Kurhany” , „Krzyże i miecze”) [w:] Odrodzona i niepodległa w literaturze, Zielona Góra 1992;

Młoda Polska [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku , Wrocław 1992;

Krytyka literacka [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku , Wrocław 1992;

Modernizm [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku , Wrocław 1992;

Czasopiśmiennictwo literackie [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku , Wrocław 1992;

„Dziś i Jutro” [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku , Wrocław 1992;

„Kultura” [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku , Wrocław 1992;

„Kuźnica” [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku , Wrocław 1992;

„Nowa Kultura” [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku , Wrocław 1992;

„Odrodzenie” [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku , Wrocław 1992;

„Przegląd Kulturalny” [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku , Wrocław 1992;

„Wiadomości Literackie [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku , Wrocław 1992;

Czym żyła Warszawa w 1887 roku? [w:] Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, Warszawa 1993;

Szkoła [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku , Wrocław 1994;

Więzienie [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku , Wrocław 1994;

Władysław Sebyła [w:] Polski Słownik Biograficzny , t. 36;

„Norma to głupota – degeneracja to geniusz” [w:] Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich, Warszawa 1996;

Realien der Zeit und des Raumes in „Próchno” von Wacław Berent [w:] Natura naturata. Gegendstandliche Welt und Kultureme in der polnischen Literatur, Amsterdam-Atlanta 1997;

Rok 1905 – wewnętrzna cezura Młodej Polski? [w:] Pośród spraw publicznych i teatralnych. Marcie Fik – przyjaciele, koledzy, uczniowie , Warszawa 1998;

Paryska działalność Antoniego Potockiego (1894-1917) w świetle korespondencji i wspomnień współczesnych [w:] W kręgu Młodej Polski. Studia i szkice, Białystok 1998;

Stefana Żeromskiego nieodwzajemniona miłość do teatru [w:]Trzy pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni , Warszawa 1998;

Leo Belmont, warszawski człowiek-instytucja [w:] Pisarze Młodej Polski i Warszawa , Warszawa 1998;

Warszawska gehenna Stanisława Brzozowskiego [w:] Pisarze Młodej Polski i Warszawa , Warszawa 1998;

Warszawski konspirator – Gustaw Daniłowski [w:] Pisarze Młodej Polski i Warszawa , Warszawa 1998;

Alfred Aleksander Konar – pisarz arcywarszawski  [w:] Pisarze Młodej Polski i Warszawa , Warszawa 1998;

Ignacy Matuszewski i niewdzięczna Warszawa [w:] Pisarze Młodej Polski i Warszawa , Warszawa 1998;

Andrzej Strug w Warszawie „podziemnej” i niepodległej [w:] Pisarze Młodej Polski i Warszawa , Warszawa 1998;

Sienkiewiczowski stereotyp zdrajcy [w:] Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich , Warszawa 1999;

Poeta a pieniądz [w:] Pieniądz w literaturze i teatrze , Sopot 2000;

Kłamstwo kompensacyjne autobiografizmu – Stanisław Przybyszewski , [w:] Autobiografizm. Przemiany – formy – znaczenia , Warszawa 2001;

Uwagi o kłopotach z literacko-pojęciową interpretacją „Wesela” [w:] W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej, Kraków 2001;

Kłopoty z pojęciową interpretacją „ Wesela”, [w:] Wesele 2000. Wykłady otwarte na scenie przy Wierzbowej, Warszawa 2001;

Poeta-zgryźliwiec. Parę uwag o satyrycznych wierszach Kazimierza Przerwy –Tetmajera [w:] Poeci Młodej Polski. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Kraków 2003;

Kawiarnia młodopolska – szablon o stuletniej trwałości [w:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, Warszawa, 2003;

Periodyzacja literatury polskiej XX wieku: polityka a poetyka [w:] Polonistyka w przebudowie. Zjazd Polonistów – Kraków 22-25 września 2004, Kraków 2005, t. 2;

Na szczycie świata. Wizerunek młodopolskiego artysty [w:] Młoda Polska. Przewodnik dla licealistów, Warszawa 2006;

„Wariacje pocztowe” Kazimierza Brandysa na tle poetyki pastiszu [w:] Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie, Toruń 2006.

W periodykach:

Witkacy na scenach , „Program Teatru Narodowego”, sez. 1965/66;

Życie teatru i teatr życia, „Program Teatru Narodowego”, sez. 1967/68 [o dramaturgii T. Rittnera];

Młoda Polska – dzisiaj, „Polityka”1967, nr 32;

Filozof w błazeńskiej czapce, „Litieratura i mastactwa” (Mińsk) 1967 listopad [o twórczości S. J. Leca];

Dwa lata sporów o młodą literaturę, „Litieratura i mastactwa”(Mińsk) 1968 (luty);

„Ballady i romanse” – teoria poznania i moralistyka , „Tyg. Kult.”1968, nr 45;

Drwina i realizm (o pisarstwie S. Zielińskiego), „Kultura” 1969, nr 2;

Opowieść o zagładzie [Szmaglewskiej Dymy nad Birkenau], „Kultura” 1969, nr 26;

Rok Wyspiańskiego, „Tyg. Kult.” 1969, nr 2;

Poeta myśli [o C. K. Norwidzie], „Tyg. Kult.”1969, nr 44;

Proza Młodej Polski czytana na nowo, „Kultura” 1969, nr 44;

Młodopolski artysta i „filistrzy”, „Kultura” 1970, nr 34;

Kaden : polityka , psychologia, literatura„Kultura” 1970, nr 38;

Maria Ukniewska i jej „Strachy”, „Kultura” 1970, nr 40;

Modernizm [z cyklu „Lektury i problemy”], „Tyg. Kult.” 1970, nr 46;

O sztuce teatru , „Kontrasty” 1972, nr 2;

The new traditionalism (on the writing of Bohdan Czeszko) , „Polish Literature” 1972, nr 4;

Jarosława Abramowa wycieczki w Polskę , „Program Teatru im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze”, sez. 1972/73;

Arcydzieło pisarskiej powściągliwości [Z. Nałkowska Medaliony], „Literatura” 1972, nr 37;

Witkacego poglądy na sztukę , „Kontrasty” 1972, nr 11;

Teatr i dramat , „Kontrasty” 1972, nr 3;

Boy a Młoda Polska, „Człowiek i Światopogląd” 1974, nr 3;

Co to jest życie literackie?, „Literatura” 1974, nr 40;

Trzydziestoletni dorobek polskiej nauki o literaturze w zakresie badań nad Młodą Polską, „Zeszyty Naukowe FUW” 1974, t. 8;

Tworczestwo Boya , „Polsza” 1974, nr 12;

Kampanie publicystyczne Boya, „Kontrasty” 1975, nr 7;

Literacki obraz udziału Polaków w zwycięstwie nad faszyzmem, „Zeszyty Naukowe FUW” 1977, z. 19, t. 4, dział H;

Sytuacja polskiej prozy na przełomie XIX i XX wieku, „Zeszyty Naukowe FUW” 1977, z. 19, t. 4;

Młoda Polska w świetle najnowszych badań, „Polonistyka” 1979, nr 2;

Widok z wieży z kości słoniowej [„Chimera” Miriama], „Polityka” 1979, nr 41;

Proza Bohdana Czeszki, „Argumenty” 1979, nr 48;

Proza Marii Kuncewiczowej w paru przekrojach , „Argumenty” 1980, nr 23;

Prus wobec modernizmu, „Przegląd Humanistyczny” 1983, nr 9/10;

Świadectwo klęski. O życiu i wierszach Beaty Obertyńskiej, Literatura” 1983, nr 2(5);

Ten wyuzdany fin de siècle, „Literatura” 1983, nr 10;

O młodopolskiej legendzie Norwida , „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 1984;

Dwudziestowieczne interpretacje bajki magicznej, „Teatr Lalek” 1985, nr 7/8;

Marioneta w kulturze teatralnej Młodej Polski, „Teatr Lalek” 1986, nr 1(13);

Wzajemne związki literatury i sztuk pięknych w okresie Młodej Polski, „Polonistyka” 1988, nr 1;

Lalka, eros, seks, „Teatr Lalek” 1988, nr 1-2(21-22);

Prolegomena do badań nad anegdotą literacką , „Poezja” 1988, nr 4;

Historycznoliterackie wyzwanie dla wnuka [o J. Krzyżanowskim], „Przegląd Humanistyczny” 1995, z.3;

„Trylogia” dawniej i dziś, „Ojczyzna-Polszczyzna” 1997, z. 4;

Wesoła i smutna aktualność Perzyńskiego, „Program Teatru Polskiego”, kwiecień 1997.Wstępy i posłowia: Andrzej Z. Makowiecki, Boy-publicysta [w:] T. Boy-Żeleński, Reflektorem w mrok , Warszawa 1978 i 3 wyd. nast;

Wstęp [w:] J. Kochanowski, Fraszki nieprzystojne , Białystok 1980;

Zapomniany poeta mrocznej wyobraźni [w:] W. Sebyła, Poezje zebrane, Warszawa 1981;

Wstęp [w:] J. Żuławski, Wiersze, Warszawa 1982;

Wstęp [w:] T. Boy-Żeleński, Gra słówek , Białystok 1983;

Wstęp [w:] P. Louys, Pieśni Bilitis , Białystok 1983;

O życiu i wierszach Beaty Obertyńskiej [w:] B. Obertyńska, Wiersze wybrane, Warszawa 1983;

Wstęp [w:] Sex-appeal. Utwory dwudziestolecia , Białystok 1984;

Wstęp [w:] A. Fredro, Sztuka obłapiania, Białystok 1985, wyd. nast. tamże 1991;

Wierzyński źle obecny [w:] K. Wierzyński, Poezje wybrane II, Warszawa 1989;

Wstęp i posłowie [w:] K. W. Zawodziński, Pegaz to nie samochód bezkołowy. Szkice krytyczneWarszawa 1989 ;

Wstęp [w:]  Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej, Warszawa 1992;

Gdzie ten Horyń, gdzie ta Słucz [w:] Z. Grzesiakowa, Między Horyniem a Słuczą, Warszawa 1992;

Rekomendacja nazbyt skromna [w:] A. Mickiewicz,  Jak na dłoni [wiersze], Biblioteczka Wileńska, Warszawa 2004;

Posłowie [w:] K. Brandys, Wariacje pocztowe, Warszawa 2005;

Posłowie [w:] B. Czeszko, Tren i inne opowiadania, Warszawa 2005.

Recenzje naukowe:

Irzykowski – recenzent teoretyzujący, „Kultura i Społeczeństwo”1966, nr 2 [rec. K. Irzykowski, Recenzje teatralne];

Piśmiennictwo 1976. Nauka o literaturze, „Literatura” 1977, nr 8 [rec. J. Kądziela, Młodość Stefana Żeromskiego, „Pam. Lit.”1978, z.3];

Literatura polska 1964-1918 [współaut.: J. Kulczycka-Saloni], „Rocznik Lit.” 1980, wyd.1984;

Warszawska powieść „z kluczem”„Kronika Warszawy” 1988, z. 2(74) [rec. W. Gomulicki, Ciury];

Odmładzanie Młodej Polski , „Teksty Drugie” 1997, z.5 [rec. Stulecie Młodej Polski , pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej];

Wizje dwudziestowiecznych postaw kulturowych , „Przegląd Humanistyczny”1999, z.2/3, s.153-157 [rec. A. Mencwel, Przedwiośnie czy potop];

W Paryżu i jeszcze dalej [rec. F. Ziejka, Paryż młodopolski i Nasza rodzina w Europie],„Teksty Drugie” 1996, nr 3.

Recenzje popularne i bieżące, noty biograficzne:

Szansa biografistyki i bibliografii, „Kultura”1966, nr 47 [rec. J. Czachowska, GabrielaZapolska];

Irracjonalista heroiczny, „Kultura” 1967, nr 1 [rec. B. Chmielowski, Nowe Ateny];

Korespondencja c.k. symbolisty, „Kultura”1967 nr 8 [rec. L. Staff, Listy];

Fotoplastikon z przełomu wieków, „Kultura” 1967, nr 13 [rec. L. Przemski, Fin-de-siecle po polsku];

Bigos krytyczny czyli humanista w balonie, „Tyg. Kult.” 1967, nr 14 [rec. S. Zieliński, Wycieczki balonem];

Outsider aktywnie uczestniczący , „Kultura” 1967, nr 17 [rec. S. Lichański, Cienie i profile];

Sprawy wielkie i małe, „Tyg. Kult.” 1967, nr 18 [rec. S. R. Dobrowolski, Dzień dzisiejszy];

Dafnis i Chloe po wielkiej wojnie, „Tyg.Kult.”1967 [rec. T. Dery, Olbrzym];

Od Fredry do Prusa, „Kultura” 1967, nr 25 [rec. Z. Szweykowski, Nie tylko o Prusie];

Parkinsoniada rodzinno-towarzyska, „Tyg. Kult” 1967, nr 29 [rec. J. Wittlin, Wademecum życia rodzinnego i towarzyskiego];

Teatr Wandurskiego, „Kultura” 1967, nr 31 [rec. W. Filler, Na lewym torze]. Andrzej Z. Makowiecki, Moralitet groteskowo-realistyczny, „Tyg. Kult.” 1967 [rec. H. von Doderer, Trąby jerychońskie];

Krytyka prywatna, „Kultura” 1967, nr 34 [rec. L. Bartelski, W kręgu bliskich];

Debiut krytyczny Kazimierza Wyki, „Kultura” 1967, nr 38 [rec. K. Wyka, Stara szuflada];

Estetyka i światopogląd, „Kultura” 1967, nr 42 [rec. W. P. Szymański, Od metafory do heroizmu];

Zapowiedzi i dokonania, „Tyg. Kult.” 1967, nr 43 [rec. Wiadukt, almanach młodych];

Kasprowicz i wspominkarze, „Kultura” 1967, nr 48 [rec. Wspomnienia o Janie Kasprowiczu];

Spontaniczność czy „literatura”, „Kultura” 1967, nr 51 [rec. J. Himilsbach, Monidło];

W zgodzie z literaturą, „Kultura” 1968 [rec. H. Bereza, Doświadczenia z lektur prozy obcej];

Rejestr grzechów wielkiego deprawatora, „Kultura” 1968, nr 13 [rec. B. Winklowa, Tadeusz Żeleński-Boy];

Dobroć jako zakłamanie, „Kultura” 1968, nr 21 [rec. M. Bielicki, Ciężar cudzego losu];

Bohumil Hrabal [nota biograficzna], „Tyg. Kult.” 1969, nr 8;

„Jedyne wyjście” i jedyne dzieło, „Kultura” 1968, nr 34 [rec. S. I. Witkiewicz, Jedyne wyjście];

Jak się z honorem odchodzi z literatury, „Kultura” 1968, nr 48 [rec. B. Prus, Kroniki, t. 18];

Dziewięćdziesiąty trzeci, „Tyg. Kult.” 1969, nr 3 [rec. S. Przybyszewska, Dziewięćdziesiąty trzeci];

Literatura bez szelestu papieru„Kultura” 1969, nr 8 [rec. M. Piotrowski, Złoty robak];

Obrona Ksantypy, „Tyg. Kult.” 1969, nr 14 [rec. L. H. Morstin, Obrona Ksantypy];

Pałace Boga” Chwistka i Grzeniewskiego, „Kultura” 1969, nr 15 [rec. L. Chwistek, Pałace Boga];

Portrety Młodej Polski, „Kultura” 1969, nr 19 [rec. S. Helsztyński, Meteory Młodej Polski];

Pożytki medytowania w łazience, „Tyg. Kult.” 1969, nr 26 [rec. S. Dygat, Rozmyślania przy goleniu];

Łuny w Lipinach, „Tyg. Kult.” 1969, nr 41 [rec. A. Braun, Próżnia];

Max Frisch [nota biograficzna], „Tyg. Kult.” 1969, nr 51/52;

Krytyk poza giełdą, „Tyg. Kult.” 1970, nr 1 [rec. T. Drewnowski, Krytyka i giełda];

Summa krytyczna Artura Sandauera, „Kultura” 1970, nr 15 [rec. A. Sandauer, Liryka i logika];

Strukturalizm błyskotliwy, „Kultura” 1971, nr 19 [rec. R. Barthes, Mit i znak];

Piramida czyli o związku literatury z życiem, „Kontrasty” 1975, nr 1 [rec. D. Sidorski, Piramida];

Wpisani w Giewont, „Kontrasty” 1975, nr 4 [rec. H. Worcell, Wpisani w Giewont];

Wyznania hochsztaplera, „Kontrasty” 1976, nr 12 [rec. A. Rowiński, W lepszym towarzystwie];

Gorzkie lato, „Kontrasty” 1977, nr 3 [rec. H. Auderska, Babie lato];

„Pamiętnik Teatralny”/omów. nru 1-2 1987, „ Teatr Lalek”1988, nr 3;

Być inkwizytorem jesienią [polemika], „Krytyka” 1990, nr 32-33;

Najkrótsza synteza [rec. J. Tomkowski, Literatura polska], „Polityka” 1993, nr 44;

Błogosławieni dokumentaliści literatury… [rec. Słownik współczesnych pisarzy i badaczy literatury], „Polityka” 1994, nr 22;

Irena Maciejewska 1930-1994, „ Pamiętnik Lit.” 1995, z. 3;

Upór inteligencki, „Teatr” 1997, nr 12 [rec. M. Fik, „Autorytecie wróć?”];

Karuzela z cytatami, „Książki”(dod. do „Gazety Wyborczej”) 1998, nr 132 [rec. H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Seria druga];

Chwała słownikarzom, „Nowe Książki” 2003, nr 4 [rec. Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, pod red. B. Tylickiej i G. Leszczyńskiego];

Recenzje teatralne:

Witkacy – klasyk (na marginesie „Kurki wodnej”), „Więź” 1965, nr 2;

Wowro” Siemiona, „Teatr” 1969, nr 3 [rec. teatrA. Wowro, Wowro];

Zwyczajność zbrodni, „Teatr” 1969, nr 9 [rec. W. Heynowski i G. Scheumann, Wyznania mordercy];

Ostrowski w Olsztynie i Maliszewski w Elblągu, „Teatr” 1969, nr 9;

Kieleckie kłopoty z teatrem, „Teatr” 1969, nr 12;

Odejście w historię i odejście w starość, „Teatr”1969, nr 12 [rec. S. Grochowiak, Dni przestępne];

„Przedwiośnie” w Radomiu, „Teatr” 1969, nr 14 [rec. adaptacji teatr. S. Żeromski, Przedwiośnie];

Echa ludzkiej pamięci, „Tyg. Kult.” 1969, nr 18 [rec. M. Patkowski, Grający pomnik];

Poeta myśli [C. K. Norwid] „Tyg. Kult.” 1969, nr 44 [rec. teatr. „Studio 63”];

Szkic do portretu Norwida, „Tyg. Kult.” 1969, nr 45 [rec. teatr. „Studio 63”];

Migotliwy Krasiński, „Tyg. Kult.” 1969, nr 49 [rec. teatr. „Studio 63”];

Dla dorosłych czy dla młodzieży?, „Teatr”1970, nr 1 [rec. teatr. J. Przeździecki, Ostatnie piętro];

Telewizyjny portret Słowackiego, „Tyg. Kult.” 1970, nr 9 [rec. teatr. „Studio 63”];

„Kondukt“ w Białymstoku, „Teatr” 1970, nr 10 [rec. teatr. B. Drozdowski, Kondukt];

Podzwonne dla racjonalizatora, „Teatr” 1971, nr 1 [rec. teatr. A. Jarecki, Złota rączka];

Piwnica spraw ostatecznych, „Teatr” 1971, nr 11 [rec. teatr. I. Bukovcan, Nim zapieje kur];

Konwencjonalizm w młodopolskiej „piece bien faite” [rec. teatr. W. Perzyński, Lekkomyślna siostra], „Teatr” 1971, nr 12;

„Czarna komedia” w Białymstoku, „Teatr” 1971, nr 16 [rec. teatr. P. Shaeffer, Czarna komedia];

Findesieclowe stylizacje, „Teatr” 1971, nr 16 [rec. teatr. W. Perzyński, Lekkomyślna siostra];

Czy jeszcze są możliwe „wczasy pod gruszą”, „Kultura”1974, nr 17 [rec. teatr. E. Redliński Awans];

Misterium zlaicyzowane, „Teatr Lalek” 1985, nr 5 [rec. teatr. Amor Divinus, staropolskie misterium];

Musical ze smuteczkiem, „Teatr Lalek” 1985, nr 5 [rec. teatr. J. Kulmowa, Wio, Leokadio];

Witkacy w nie-czystej formie, „Teatr Lalek” 1985, nr 5 [rec. teatr. S. I. Witkiewicz, Panna Tutli-Putli];

Muppety w kasetonach„Teatr Lalek” 1985, nr 5 [rec. teatr. I. Krasicki, Monachomachia].;

Białostockie spotkania lalkarzy w opinii krytyków, „Teatr Lalek” 1985 nr 9-10;

Konopnicka w „Grotesce”, „Teatr Lalek”1986, nr 3 (15) [rec. teatr. M. Konopnicka, Na jagody];

Recepta na teatr gustowny, „Teatr Lalek” 1987, nr 1-2 [rec. teatr. W. M. Thackeray, Pierścień i róża];

Opera za trzy grosze, „Teatr Lalek” 1989, nr 4(28) [rec. B. Brecht i K. Weil, Opera za trzy grosze].

Prace edytorskie i redakcyjne, hasła encyklopedyczne:

Henryk Sienkiewicz. Materiały rocznicowe, Warszawa 1966 [wybór, komentarz, bibliografia];

Słownik polskich pisarzy współczesnych, Warszawa 1963-1966, t. 1-4 [współautorstwo haseł osobowych i słownika pseudonimów];

O literaturze polskiej. Materiały, Warszawa 1971, wyd. 2 tamże, 1974 [wybór i oprac.];

Polska myśl teatralna i filmowa. Antologia, pod red. T. Siverta i R. Taborskiego, Warszawa 1971 [oprac. hasła: T. Trzciński, T. Żeleński-Boy, W. Drabik, J. Lorentowicz, W. Wandurski, F. Siedlecki, A. Pronaszko, L. Schiller, S. Syrkus, I. Gall, K. Frycz, J. Cierniak, W. Horzyca, K. Irzykowski, S. Wysocka, E. Wierciński];

Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1975 [hasła: W. Berent, T. Breza, P. Choynowski, I. Czajka-Stachowicz, T. Gajcy, S. Godlewski, A. Gruszecki, T. Jeske-Choiński, S. Kiedrzyński, A. Konar, S. Napierski, W. Perzyński, W. Pietrzak, Z. Przesmycki, W. Rolicz-Lieder, W. Sebyła, H. Sienkiewicz];

Polska literatura współczesna (Materiały), Warszawa 1976 [wybór i oprac.];

Reflektorem w mrokWybór publicystyki, wybór, wstęp i oprac., Warszawa 1978, wyd. nast. 1981,1984,1985;

Poezje zebrane, wstęp i oprac., Warszawa 1981;

Wiersze, wybór i wstęp, Warszawa 1982;

Gra słówek, wstęp i wybór, Białystok 1983;

Pieśni Bilitis, wstęp i wybór, Białystok 1983;

Wiersze wybrane, wstęp i nota wydawnicza, Warszawa 1983;

Sex-appeal. Utwory dwudziestolecia, wstęp i wybór, Białystok 1984;

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1984 [25 haseł];

Sztuka obłapiania, wstęp i wybór, Białystok 1985, wyd. nast. tamże, 1991;

Poezje wybrane II, wstęp i wybór, Warszawa 1989;

Pegaz to nie samochód bezkołowy. Szkice krytyczne, wstęp, posłowie, wybór, Warszawa 1989;

Literatura współczesna. Konteksty interpretacyjne, wybór, wstęp i oprac., Warszawa 1990;

Między Horyniem a Słuczą, wybór i wstęp, Warszawa 1992;

Literatura i nauka o języku. Encyklopedia szkolna, Warszawa 1995 [kilkadziesiąt haseł osobowych i rzeczowych z epok pozytywizmu i Młodej Polski];

„Pamiętajcie o ogrodach…”. Kultura. Literatura. Język. Antologia. Cz. 1 (współautorzy: A. Markowski, W. Paszyński, T. Wroczyński), Warszawa 2002, ss.255;

„Pamiętajcie o ogrodach…”. Kultura. Literatura. Język . Antologia.Cz.2 (współautorzy: A. Markowski, W. Paszyński, T. Wroczyński, Warszawa 2003;

„Pamiętajcie o ogrodach…”. Kultura. Literatura. Język . Antologia. Cz.3 (współautorzy: A. Markowski, W. Paszyński, T. Wroczyński, Warszawa 2004;

Redakcja naukowa:

Andrzej Z. Makowiecki, L. Lajarrige, La Jeune Pologne et les lettres europénnes (1890-1918), współred. D. Knysz-Rudzka, Warszawa 1991;

Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, red. Nauk., Warszawa 1992;

Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, współred. T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1993;

Kategoria wolności w kulturach słowiańskich, współred. T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1994;

Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich, współred. T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1995;

Literatura i nauka o języku. Encyklopedia szkolna, kom. red.: przewodniczący, Warszawa 1995;

Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich, współred. T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1996;

Obraz domu w kulturach słowiańskich, współred. T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1997;

Obraz kapłana, wodza, króla w kulturach słowiańskich, współred. T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1998;

Trzy pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni, współred. E. Ihnatowicz, Warszawa 1998;

Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864-1918 wobec tradycji antycznej, red. nauk., Warszawa 2000;

Kultura, język, komunikacja: problemy globalizacji i kultur narodowych, współred. G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2001;

Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, współred. M. Dąbrowski, Warszawa 2003;

Polonistyka w przebudowieZjazd Polonistów. Kraków 22-25 września 2004, współred. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, R. Nycz, Kraków 2005, t. 1-2.