Dyżury w semestrze letnim 2023/2024

Wszystkie dyżury, o ile nie podano inaczej, odbywają się w pokoju 42

Pracownicy

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz. (Kierownik Zakładu)
środa, godz. 15:00–16:00

prof. dr hab. Maria Olszewska
poniedziałek, godz. 8:45–9:45

prof. dr hab. Ewa Paczoska
środa, godz. 11:15–12:15

dr hab. Dawid Maria Osiński, prof. ucz.
wtorek, godz. 14:00–15:00, pok. 25

dr Eliza Kącka
piątek, godz. 13:15–14:45

dr Łukasz Książyk
wtorek, godz. 10.00–11.00, ul. Oboźna 8, I p., pok. 116
czwartek, godz. 10:00–11:00, pok. 12, gmach Wydziału Polonistyki

dr Damian Makuch
wtorki, godz. 13:00–14:00

dr Magdalena Krzyżanowska (Sekretarz Zakładu)
środa, godz. 12:00–13:00