Dyżury w semestrze zimowym

Pracownicy

dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW (Kierownik Zakładu)
środa, godz. 13:00–14:00

prof. dr hab. Maria Olszewska
poniedziałek, godz. 8:459:45

prof. dr hab. Ewa Paczoska
środa, godz. 11:30–12:30

dr hab. Dawid Maria Osiński, prof. UW
wtorek, godz. 12:15–13:15, pokój 25 (sekretariat ILP)

dr Eliza Kącka
piątek, godz. 9:45–11:15

dr Łukasz Książyk
wtorek, godz. 10.00–11.00, pok. 116
czwartek, godz. 10:00–11:00, pok. 12, gmach Wydziału Polonistyki

dr Damian Makuch
poniedziałek, godz. 10:30–11:30

dr Magdalena Krzyżanowska (Sekretarz Zakładu)
środa, godz. 10:00–11:00

Doktoranci

mgr Julia Wroniewicz
środa, godz. 13:15–14:15

mgr Olimpia Wasyk-Jastalska
wtorek, godz. 14:00–15:00