Dyżury

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020

Dyżury odbywają się w sali 42 (chyba że zaznaczono inaczej)

Pracownicy

Dr hab. Urszula Kowalczuk (Kierownik Zakładu)
czwartek, godz. 11.30–13.00

Prof. dr hab. Maria Olszewska
wtorek, godz. 10.30–11.30

Prof. dr hab. Ewa Paczoska
wtorek, godz. 11.30–12.30
czwartek, godz. 13.00–14.00

Dr hab. Lena Magnone
urlop naukowy (kontakt mailowy)

 Dr hab. Dawid Maria Osiński
wtorek, godz. 14.45–15.45

Dr Eliza Kącka
poniedziałek, godz. 11.30–13.00

Dr Łukasz Książyk
środa, godz. 15.00–16.00, ul. Oboźna 8, pok. 116
piątek, godz. 12.00–13.00, Gmach Polonistyki, s. 12

Dr Damian Makuch (Sekretarz Zakładu)
poniedziałek, godz. 10.30–11.30

Doktoranci

Mgr Sylwia Borowska–Kazimiruk
czwartek, godz. 10.00 (po wcześniejszym kontakcie mailowym)

Mgr Joanna Dobrowolska
po wcześniejszym kontakcie mailowym

Mgr Michał Dudek
czwartek, godz. 12.30–13.30

 Mgr Ida Jahnke
po wcześniejszym kontakcie mailowym

Mgr Magdalena Krzyżanowska
środa, godz. 12.00-13.00

Mgr Katarzyna Muszyńska
po wcześniejszym kontakcie mailowym

Mgr Iwona Przybysz
 poniedziałek, godz. 15.00–16.00 (po wcześniejszym kontakcie mailowym)

Mgr Weronika Szulik
po wcześniejszym kontakcie mailowym