prof. dr hab. Ewa Paczoska

Książki autorskie:

Ewa Paczoska, Lekcje uważnościModerniści i realizm, PWN, Warszawa 2018.

Ewa Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności (280 s., PIW 2010);

Ewa Paczoska, Lalka czyli rozpad świata, wydanie drugie poprawione i zmienione, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008;

Ewa Paczoska, Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk, Sic!, Warszawa 2004;

Ewa Paczoska, „Lalka”, czyli rozpad świata, Trans Humana, Bialystok 1995;

Książki popularnonaukowe:

Literatura pozytywizmu i Młodej Polski w serii Przeszłość to dziś wydawnictwa „Stentor” (2009);

Ewa Paczoska, Młoda Polska: podręcznik dla szkól ponadpodstawowych, Stentor, Warszawa 2000;

Ewa Paczoska,Młoda Polska: zeszyt cwiczen, Stentor, Warszawa 2000;

Ewa Paczoska (red.), A Kowalczykowa (red.), Sztuka pierwszej połowy XX wieku. Teka. Materiały dla szkół ponadpodstawowych Sentor, r. 2002;

Opracowania edytorskie:

B.Prus, Dusze w niewoli, oprac. E.Paczoska i M.Nicińska, wstęp E. Paczoska [w:] B.Prus, Pisma wszystkie. Powieści, t.I, Warszawa-Lublin 2016;

Aleksander Świętochowski, Dumania pesymisty, oprac. i wstęp Ewa Paczoska, Sic!, Warszawa 2002;

Redakcje prac zbiorowych:

Miasto słów: studia z historii literatury i kultury drugiej połowy XIX wieku, red. Ewa Paczoska, Białostocka Biblioteka Polonistyczna, Białystok 1990;

Naturalizm i naturalisci w Polsce : poszukiwania, doswiadczenia, kreacje, red. Ewa Paczoska, Janina Kulczycka-Saloni, Danuta Knysz-Rudzka, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 1992;

Literatura Młodej Polski: miedzy XIX a XX wiekiem, red. Ewa Paczoska,Jolanta Sztachelska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1998;

Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach, red. z J.Sadowskim, Studium Europy Wschodniej, „Obóz” 2007, nr 45/46 i 47;

Modernizm: spotkania, (red.z L.Magnone), Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, Warszawa 2008;

numer monograficzny „Przeglądu Literacko-Filozoficznego” 2009, z.2, pt. Literatura i etyka;

Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki, red. z D.Osińskim, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, Warszawa 2009;

Młodopolski pakowaniec literacki (na siedemdziesięciolecie profesora Andrzeja Makowieckiego), red. z Ł.Książykiem, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, Warszawa 2009;

Przerabianie XIX wieku. Studia. Pod red. E. Paczoskiej i B. Szleszyńskiego. Przedm.: E. Paczoska. Wwa: PIW 2011;

Konstelacje Stanisława Brzozowskiego. Red. nauk.: U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Wwa: Wydawn. UW 2012;

Doświadczenie nowoczesności. Perspektywa polska – perspektywa europejska. Red. nauk.: E. Paczoska, J. Kulas, M. Golubiewski. Wwa: Wydawn. UW 2012;

Modernizm(y) Europy Środkowej. Red. i słowo od redaktorów: M. Chmurski, E. Paczoska. „Prz. Filoz.- Lit.” 2013 nr 1/2;

„Piosenki prawdziwe” w kulturze PRL-u. Studia. Pod red. E. Paczoskiej i D.M. Osińskiego. Wwa: Wydz. Polonistyki UW 2013;

Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa. Red. nauk.: E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński. [Wwa]: Narodowe Centrum Kultury 2013;

Przed i po. Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej. Red.: H. Gosk i E. Paczoska. Wwa: Wydawn. Wydz. Polonistyki 2015;

Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. E.Paczoska i A.Budrewicz, Warszawa 2016, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW;

Doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej w kulturze modernizmu, seria wydawnicza, red. : E.Paczoska, do r. 2016 ukazało się 8 tomów, na rok 2017 planowana jest edycja 2 ostatnich tomów i zakończenie serii (Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW).

Artykuły:

Ewa Paczoska, Maria Komornicka – odmiany i właściwości lektury, „Nowa Res Publica” Nr 3 r. 1999, str. 56-59;

B. Bobrowska, Ewa Paczoska, Wspomnienia o Prof. J.Kulczyckiej, „Pamiętnik Literacki” Nr 4 r. 1999;

Ewa Paczoska, Wiktor Gomulicki u progu XX wieku: wyzwolenie, poeci i świat [w:] W. Gomulicki. Problemy twórczości i recepcji, Wyd.Wyższej Szkoły Humanist., r. 1999, str. 87-99;

Ewa Paczoska, Sienkiewicz i awangardy [w:] Sienkiewicz i epoki, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 1999, str. 209-220;

Ewa Paczoska, K. Ingdhal, „The Gnostic Tragedy”, „Pamiętnik Literacki” Nr 3 r. 2000;

Ewa Paczoska, Płynąc rzeką po nizinie, „Przegląd Humanistyczny”, Nr 2 r. 2000;

Ewa Paczoska, Polskość w dobie niewoli – „gniazdo” czy „zaścianek”? [w:] Formuła polskości w literaturze drugiej połowy XIX wieku, r. 2000;

Ewa Paczoska, Primum-vivere. Aleksander Świętochowskiw antycznym kręgu [w:] Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864 – 1918 wobec tradycji antycznej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, str. 171-190;

Ewa Paczoska, Primum-vivere. Aleksander Świętochowskiw antycznym kręgu [w:] Literatura i czasopiśmiennictwo polskie 1864 – 1918 wobec tradycji antycznej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, str. 171-190;

Ewa Paczoska, Odkrywanie ciała-zakrywanie ciała w literaturze Młodej Polski[w:] Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, praca zbiorowa pod red. G. Borkowskiej i L. Sikorskiej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2001, str. 233-244;

Ewa Paczoska, Dojrzewanie jako kategoria poetyki (o młodopolskich cyklach nowelistycznych)[w:] Cykl literacki w Polsce, praca zbiorowa pod red. K. Jakowskiej, B. Olech i K. Sokołowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, str. 193-202;

Ewa Paczoska, „Nad Niemnem” – melancholia i magia[w:] Od realizmu do preekspresjonizmu. Lektury polonistyczne, praca zbiorowa pod red. G. Matuszek, Uniwersitas, Kraków 2001, str. 27-48;

Ewa Paczoska, Dojrzewanie jako kategoria poetyki (o młodopolskich cyklach nowelistycznych)[w:] Cykl literacki w Polsce, praca zbiorowa pod red. K. Jakowskiej, B. Olech i K. Sokołowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, str. 193-202;

Ewa Paczoska, Miejsce dla barda – Jaromir Nohavica [w:] Bardowie, red. J. Sawicka, E. Paczoska, r. 2002;

Ewa Paczoska, Michała Bałuckiego harmonie i dysonanse [w:] Świat Michała Bałuckiego, red. T. Budrewicz, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002 ;

Urszula Kowalczuk (red.), Ewa Paczoska (red.), Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku, Wydawnictwo Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2002;

Ewa Paczoska, Bal w szambrdebonie – Stanisław Staszewski [w:] Bardowie, red. J. Sawicka, E. Paczoska, r. 2002;

Ewa Paczoska, Postacie pamięci. Maria Konopnicka: „Z teki Grottgera” [w:] Miejsca Konopnickiej. Przeżycia – pejzaż – pamięć, red. T. Budrewicz i M. Zieba, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002;

Ewa Paczoska, Słowo wstępne [w:] Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku, red. E. Paczoska i U. Kowalczuk, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2002;

Ewa Paczoska, Świętochowski, Świńtuchowski i rynek czyli prawdziwy koniec „młodej” prasy[w:] Pogranicza literatury, red. G. Borkowska i J. Wójcicki, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2002;

Ewa Paczoska, Za co (nie) kochamy Harry[w:]Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia,(red. J. Papuzińska, G. Leszczyński), Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacji i Dokumentacji, r. 2002;

Ewa Paczoska, Niemłodzi i starzy u Prusa [w:] Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i S. Fita, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, str. 235-248;

Ewa Paczoska, Odkrytka z dziewiętnastego wieku [w:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, red. M. Dąbrowski i A. Z. Makowiecki, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2003, str. 117-130;

Ewa Paczoska, Czekając na perłę (na marginesie książki Olgi Tokarczuk o „Lalce”)[w:] Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, red. J. A. Malik i E. Paczoska, str. 83-96, Wydawnictwo KUL, r. 2003;

Ewa Paczoska, Żeromski w kręgu etyki ariańskiej, [w:] Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1864-1918 w poszukiwaniu wzorów życia i sztuki, red. E.Ihnatowicz i E.Paczoska, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki ,Warszawa 2006;

Ewa Paczoska, Idea czystości i piekło mężczyzn w literaturze drugiej połowy XIX wieku, [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX, wiek XX, red. A.Żarnowska i A.Szwarc, Warszawa 2006, wydawnictwo DIG;

Ewa Paczoska, Hipertekst przed hipertekstem w prozie polskiej początków XX wieku, [w:] Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra…, red. H.Gosk i A. Zieniewicz, Wydawnictwo „Elipsa”, Warszawa 2007;

Ewa Paczoska, Od utopii artystycznej do allotopii, „Obóz” 2007, Studium Europy Wschodniej, z.45/46: Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach, red. E.Paczoska i J.Sadowski;

Ewa Paczoska, Powieść realistyczna jako źródło do badania obyczajów. Przypadek Wokulskiego, [w:] Jak badać obyczaje? , red. M.Szpakowska, Oficyna Wydawnicza „Errata”, Warszawa 2007;

Ewa Paczoska, Moderniści i stłumienia kultura polskiej. Przykład Stanisława Brzozowskiego, [w:] (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H.Gosk i B.Karwacka, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2008;

Ewa Paczoska, Na strychu i po kątach. Pisarki międzywojenne w cieniu PRL-u (rekonesans),[w:] (Nie)ciekawa epoka. Literatura polska okresu PRL, red. H.Gosk, Dom Wydawniczy „Elipsa”,Warszawa 2008;

Ewa Paczoska, Przeciw podróży, [w:] Podróż i literatura 1864-1918, red. E.Ihnatowicz, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, Warszawa 2008;

Ewa Paczoska, Latarnia czarnoksięska czyli dziewiętnastowieczność i nowoczesność, „ Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza”, 2009;

Ewa Paczoska, Jak zostałem pisarzem? Aspekty etyczne polskich autobiografii literackich XIX i XX w., „Przegląd Literacko-Filozoficzny” 2009, z. 2(23);

Ewa Paczoska, Historia znad krawędzi. Polska genealogia teraźniejszości w prozie lat 30. XX w., [w:] Dwudziestolecie, red. A.Kowalczyk i T.Wójcik, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2009;

Ewa Paczoska, Stolica nowoczesności? W poszukiwaniu tekstu lwowskiego, [w:] Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki, red. E.Paczoska i Dawid Osiński, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki, Warszawa 2009;

Ewa Paczoska, Destrukcje i integracje. Idea „humanitas” w nurtach antropologii modernizmu lat 1864-1914, [w:] Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, część I: Paradygmaty – tradycje – profile historyczne, red. A.Nowicka-Jeżowa, Wydawnictwo „Neriton”, Warszawa 2009-2010;

Ewa Paczoska, Georg Brandes – „nasz człowiek” w Europie, [w:] Europejczyk w podróży, red. E.Ihnatowicz i S.Ciara, Wydawnictwo „Neriton”, Warszawa 2010;

Ewa Paczoska, Gdzie jest Komornicka?. W: Przerabianie XIX wieku. Red. E.Paczoska i B.Szleszyński, Wwa 2011 s. 17-41;

Ewa Paczoska, Obłęd po polsku. W poszukiwaniu języka wspólnoty, tamże, s.86-107;

Ewa Paczoska, Karol Irzykowski i pytania pozytywistów, „Przegląd Humanistyczny” 2011 nr 5 s. 39-51;

Ewa Paczoska, Maria i Eliza czytają i przepisują. W: Dwie gwiazdy, dwie drogi, red. E.Ihnatowicz i E.Paczoska. Wwa 2011 s. 329-346;

Ewa Paczoska, Brandes i „brandesizm” w polskiej krytyce literackiej. Rekonesans. W: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej 1795-1914”, red. G.Borkowska i M.Strzyżewski. 2012, s. 209-226;

Ewa Paczoska, Prusa i Brzozowskiego „ludzie czasu wielkiej zmiany”, W: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A.Mencwel,E.Paczoska, P.Rodak, Wwa 2012 s.155-167;

Ewa Paczoska, „Łagodni” w poszukiwaniu ziemi obiecanej (Wojciech Bellon). W: „Piosenki prawdziwe” w kulturze PRL-u, red. E.Paczoska i D.Osiński, Wwa 2013 s. 31-38;

Ewa Paczoska, Tajemnice konstrukcji. Dramatyzacja w powieści realistycznej (Bolesław Prus – Henry James), W: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E.Paczoska, D.Osiński, B.Szleszyński. Wwa 2013 s. 249-258;

Ewa Paczoska, Wspólnota pytań. Europa Środkowo-Wschodnia i modernizm, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2013 nr 1/2 s. 265-277;

Ewa Paczoska, A genealogy of modernity. Schulz, Witkacy, and Gombrowicz, and the ventures of Polish writers of the second half of the nineteenth century and the turn of the nineteenth and twentieth centuries. [Tłum.] M. Aleksandrowicz-Wojtyna. „Tekstualia” 2014 nr 1 s. 87-104;

Ewa Paczoska, Dekadent jako towar (Gawalewicz, Mańkowski i inni), W: Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914, Red. K.Fiołek, Kraków 2014 s. 51-60;

Ewa Paczoska, Od szkicu do obrazu i z powrotem. „Pod szychtami” Bolesława Prusa, „Wiek XX. Rocz. Tow. Lit. im. Adama Mickiewicza” 2014 s. 85-100;

Ewa Paczoska, Stanisław Fita i pokolenie Szkoły Głównej, tamże, s.526-529;

Ewa Paczoska, Wariatki i niewidzialne. Starość w literaturze początków XX wieku: doświadczenie i zadanie, „Academia” 2014 nr 3 s. 10-15;

Ewa Paczoska, Historia i przyszłość literatury polskiej według Georga Brandesa, W: Historie literatury polskiej 1864-1914, red. U.Kowalczuk i Ł.Książyk, Wwa 2015 s. 381-392;

Ewa Paczoska, Opowiedziane i przemilczane. Co się stało z doświadczeniem lat 1914-1918?W: Przed i po. Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej. Red. H.Gosk i E.Paczoska, Wwa 2015 s. 187-198;

Ewa Paczoska, Stara kobieta w literaturze przełomu XIX i XX wieku. Rekonesans. W: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 2. Aspekty społeczno-kulturowe, red. A.Szwarc, Wwa 2015 s. 209-215;

Ewa Paczoska, Amerykanin i Polak w Paryżu (Bolesław Prus – Henry James), „Napis” 2015 s. 222-234;

Ewa Paczoska, Wiktorianizm i rytmy rozwojowe powieści polskiej drugiej połowy XIXw. Rekonesans. W: Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. E.Paczoska i A.Budrewicz, Wwa 2016, s.195-206;

Ewa Paczoska, Szczurołap po wojnie W: Władysław Sebyła – głos poety, głos epoki. Relektury, red. T.Wójcik i P.Urbańska,Wwa 2016 s. 27-38;

Ewa Paczoska, Krytyka literacka (w pozytywizmie), W: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje. Pod redakcją naukową J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej, M. Strzyżewskiego, Toruń 2016, t. 1, s. 635-644.

Ewa Paczoska, Utopia, tamże, t. 2, s. 722-729.

Ewa Paczoska, Młoda Polska i mapy modernizmu, W: Młoda Polska w najnowszych badaniach, red. E.Jakiel i T.Linkner, Gdańsk 20126, s.11-22;