dr Magdalena Krzyżanowska

Redakcje prac zbiorowych:

Krytyka (literacka, teatralna, filmowa…) między 1864 a 1939 rokiem, red. P. Czarnecka, U. Kowalczuk, M. Krzyżanowska, Warszawa 2019.

Artykuły:

Magdalena Krzyżanowska, Między okiem i uchem. O „Szpitalu żydowskim w Warszawie” Marii Konopnickiej, „Wielogłos. Pismo wydziału Polonistyki UJ” 2020 (46), nr 4.

Magdalena Krzyżanowska, In Search of a Cure for Melancholia. The Attitude of a Listener in the Short Story “Wśród lasu” [Among the Forest] by Adam Asnyk, “Lublin Studies in Modern Languages and Literature” 2020 (44), nr 1.

Magdalena Krzyżanowska, Co można podejrzeć i podsłuchać w utworze „Wigilia” Bolesława Prusa?, [w:] Widzę, więc wiem, red. A. Samardžić, N. Radaković, Poznań 2020.

Magdalena Krzyżanowska, „Myśleć tylko oczami”…? O artyście i sztuce w „Portrecie” Andrzeja Struga, [w:] Oddźwięki – odbicia – odcienie. Wiek XIX wobec sztuk, red. A. Borkowska-Rychlewska, R. Okulicz-Kozaryn, A. Krawczyk, K. Karpińska, Poznań 2020.

Magdalena Krzyżanowska, Milczeć w rozmowie. „O czym się nie mówi” Gabrieli Zapolskiej, „Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA” 2019 (41), nr 1.

Magdalena Krzyżanowska, Pojęcie psychologii w młodopolskim dyskursie krytycznym, [w:] Krytyka (literacka, teatralna, filmowa…) między 1864 a 1939 rokiem, red. P. Czarnecka, U. Kowalczuk, M. Krzyżanowska, Warszawa 2019.

Magdalena Krzyżanowska, Wychować młodego człowieka. O „Dzieciach” Bolesława Prusa i „Samym wśród ludzi” Stanisława Brzozowskiego, [w:] Młody wiek XIX, red. A. Rzepniewska, Warszawa 2019.

Magdalena Krzyżanowska, Pomiędzy jednostką a zbiorowością. Indywidualna postawa wobec rewolucji w „Jutrze” Andrzeja Struga, [w:] Czasy rewolucji?, red. D. M. Osiński, D. P. Sech, Warszawa 2016.

Magdalena Krzyżanowska, Bohater „Fachowca” Wacława Berenta wobec wyzwań nowoczesności, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae” (34) 2016, nr 1.