prof. dr hab. Ewa Ihnatowicz

Książki autorskie:

Proza Kraszewskiego. Codzienność, Warszawa 2011;

Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914), Warszawa 2000;

Bohaterowie polskiej prozy współczesnej. Artyści, twórcy, Warszawa 1999;

Literacki świat rzeczy. O realiach w pozytywistycznej powieści obyczajowej, Warszawa 1995.

Redakcje naukowe prac zbiorowych:

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, numer 2(5): Nekropolie, red. nauk. Ewa Ihnatowicz i inni, Warszawa 2012;

Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne, red. Ewa Ihnatowicz i Ewa Paczoska, Warszawa 2011;

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, numer 1: Ogrody, red. nauk. Ewa Ihnatowicz i inni, Warszawa 2011;

Europejczyk w podróży 1850-1939, red. Ewa Ihnatowicz i Stefan Ciara, Warszawa 2010;

„Prace Filologiczne: seria literaturoznawcza”, t. LIX: Gotycyzmy, red. nauk. Ewa Ihnatowicz i inni, Warszawa 2010;

„Prace Filologiczne: seria literaturoznawcza”, t. LVII: Podróż do Włoch, red. nauk. Ewa Ihnatowicz i inni, Warszawa 2009;

Podróż i literatura 1864-1914, red. Ewa Ihnatowicz, Warszawa 2008;

„Prace Filologiczne: seria literaturoznawcza”, t.LV: Kresy, red. nauk. Ewa Ihnatowicz i inni, Warszawa 2008;

Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, red. Ewa Ihnatowicz i Ewa Paczoska, Warszawa 2006;

Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, red. Ewa Ihnatowicz, Warszawa 2000;

Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa, red. Ewa Ihnatowicz, Warszawa 1999;

Kraszewski – pisarz współczesny, red. Ewa Ihnatowicz, Warszawa 1996;

Warszawa pozytywistów, red. Janina Kulczycka-Saloni i Ewa Ihnatowicz, Warszawa 1992.

Artykuły:

Kraszewski „czyta” Brzozowskiego, w: Konstelacje Brzozowskiego, red. Urszula Kowalczuk, Andrzej Mencwel, Ewa Paczoska, Paweł Rodak, Warszawa 2012, s. 99-109;

Niewiedza bohaterów Orzeszkowej, w: Sekrety Orzeszkowej, red. Grażyna Borkowska, Magdalena Rudkowska, Iwona Wiśniewska, Warszawa 2012, s. 137-145;

Dziad, baba i kwestia śladu, w: Spotkania w przestrzeni idei-słów-obrazów. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej, red. Joanna Bielska-Krawczyk, Krzysztof Ćwikliński, Sylwia Kołos, Toruń 2012, s. 547-560;

Dwie córki i ojcostwo nestora, w: Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne, red. Ewa Ihnatowicz i Ewa Paczoska, Warszawa 2011, s. 315-327;

Świętochowski o Kraszewskim jak o sobie, w: Aleksander Świętochowski, red. Krzysztof Stępnik i Monika Gabryś, Lublin 2011, s. 257-267;

Sprawa kryminalna” Kraszewskiego, „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 5, s. 117-126;

Parnasyjskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, w: Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego, red. Marek Prejs, Warszawa 2010, s. 347-360;

Uroczystości „Tygodnika Ilustrowanego”, w: Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, red. Tadeusz Budrewicz, Paweł Bukowski, Renata Stachura-Lupa, Żarnowiec 2010, s. 57-72;

Naśladowanie Ogrodnika: wersja Orzeszkowej, „Polonistyka” 2010, nr 10, s. 20-25;

Obraz Londynu i jego stołeczności w Szkicach z Anglii Ignacego Maciejowskiego (Sewera), w: Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, red. Adam Tyszka, Łódź 2010, s.21-30;

Gościniec mitów (Verte), w: Helena Mniszkówna, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin 2009, s. 48-58;

Pies i kot [o twórczości Ludwika Jerzego Kerna], w: Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci – perspektywy badawcze – problemy animacji, red. Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Michał Zając, Warszawa 2009, s. 193-203;

Podróż jako droga ku humanitas, w: Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność, red. Alina Nowicka-Jeżowa i Marcin Cieński, przy współpracy Agnieszki Pawlak, Warszawa 2008-2009, s. 205-221;

Kollokacja w czterdzieści lat później. Właściciele, w: „Litteraria Copernicana” 2009, nr 2(4): Dygasiński, red. Zofia Mocarska-Tycowa, Ewa Owczarz i Mirosława Radowska-Lisak, s. 112-120; Co się dzieje w Swojczy?, w: Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi, red. Jan Data i Bolesław Oleksowicz, Gdańsk 2009, s. 623-632;

Lwowski tekst „Gazety Lwowskiej”, w: Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, red. Ewa Paczoska, Dawid Maria Osiński, Warszawa 2009, s. 75-89;

Inteligent na poboczu drogi. Powieści Władysława Zambrzyckiego, w: (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, red. Hanna Gosk, Warszawa 2008, s. 221-244;

Wycieczki, w: Podróż i literatura 1864-1914, red. Ewa Ihnatowicz, Warszawa 2008, s. 598-610;

Wiek XIX w „Wieku”, „Wiek XIX” rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, 2008, s. 111-119;

Starość, mądrość, tajemnica. „Powieści chińskie” Wacława Sieroszewskiego, w: Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, red. Bogdan Mazan przy współpracy Słowinii Tyneckiej-Makowskiej, Łódź 2008, s. 105-113;

Szlachcic stolarzem. Funkcje i sensy motywu w „Krewnych” Józefa Korzeniowskiego i „Pamiętniku Wacławy” Elizy Orzeszkowej, w: Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane Profesorowi Jerzemu Speinie, red. Maria Kalinowska, Ewa Owczarz, Janusz Skuczyński, Marcin Wołk, Toruń 2006, s. 115-124;

Kraszewskiego obrazy z końca XVIII wieku. Między historycznością a współczesnością, w: Powieść historyczna dawniej i dziś, red. Renata Stachura, Tadeusz Budrewicz, Bolesław Faron, przy współpracy Kazimierza Gajdy, Kraków 2006, s. 196-206;

Ilustracja cyklu, cykl ilustracji, w: Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, malarstwie i literaturze, red. Mieczysława Demska-Trębacz, Krystyna Jakowska i Radosław Sioma, Białystok 2005, s. 45-55;

Złote jabłko, złoty Jasieńko. Pieniądz i bogactwo w powieściach współczesnych Kraszewskiego: problematyka etyki dziewiętnastowiecznej, w: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. Wiesław Ratajczak i Tomasz Sobieraj, Poznań 2006, s. 205-215;

Etyka naśladowania, w: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, red. Ewa Ihnatowicz i Ewa Paczoska, Warszawa 2006, s. 316-330;

Ironia pozytywistów, w: Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy – postawy – tradycje, red. Barbara Bobrowska, Stanisław Fita, Jakub A. Malik, Lublin 2004 ;

Portrety znajomych Marii Konopnickiej, w: Ludzie – rzeczy – obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej, red. Tadeusz Budrewicz i Zbigniew Fałtynowicz, Suwałki 2004, s. 49-58;

Ubogi. Kwestia wartości, w: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku, red. Dorota Kielak, Janusz Odziemkowski, Janusz Zbudniewek, Warszawa 2004, s. 331-340;

U wód. Kurort jako literackie miejsce akcji, w: Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. Barbara Czwórnóg-Jadczak, Lublin 2004, s. 165-171;

Puszcza Żeromskiego i Orzeszkowej, w: Klucze do Żeromskiego, red. Krzysztof Stępnik, Lublin 2003, s. 161-170;

Wyobraźnia Bolesława Prusa, w: Bolesław Prus. Pisarz, publicysta, myśliciel, red. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz i Stanisław Fita, Lublin 2003, s. 61-67;

W dolinach rzek, na szczytach gór. Pozytywiści na szlakach romantycznych wędrowców, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, red. Jakub A. Malik i Ewa Paczoska, Lublin 2003, s. 439-448;

Młodopolski palimpsest w powieściach Michała Choromańskiego, w: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, red. Andrzej Z. Makowiecki i Mieczysław Dąbrowski, Warszawa 2003, s. 131-144;

Codzienność w krakowskich opowiadaniach Michała Bałuckiego, w: Świat Michała Bałuckiego, red. Tadeusz Budrewicz, Kraków 2002, s.233-244;

Literacka mowa rzeczy w „Jeżycjadzie”, w: Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska i G. Leszczyński, Warszawa 2002, s. 168-174;

Dygresje na temat kaloszy [o powieści Michała Choromańskiego], w: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku, red. Lidia Burska i Marek Zalewski, Warszawa 2001, s. 158-164;

Sacrum dzieciństwa: wtajemniczenie. „Tajemniczy ogród”, w: Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński, Warszawa 2000;

Orzeszkowa wśród Greków i Rzymian, w: Literatura polska 1863-1918 wobec tradycji antycznej, red. Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 2000;

Dziewiętnastowieczna podróż Sienkiewicza, w: Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa, red. Ewa Ihnatowicz, Warszawa 1999;

Geniusz czy Judasz? Orzeszkowa o Conradzie, w: Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich, red. Teresa Dąbek-Wirgowa i Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1999;

Gomulicki, Prus i latarnie uliczne, w: Życie i twórczość Wiktor Gomulickiego, w 150. rocznicę urodzin pisarza, red. Janusz Rohoziński, Pułtusk 1999;

Formuła Polaka – posiadacza ziemi. Warianty powieściowe,w: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku, red. Janusz Maciejewski, Warszawa 1999;

Modele „odśrodkowy” i „dośrodkowy” komparatystyki czyli o narodowym zakresie badań porównawczychAd vocem. Podróż jako heterogeniczny tekst kultury, w: Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Izabelin 1998;

Ja i tłum. „Pielgrzymka do Jasnej Góry” Reymonta, w: Młoda Polska. Między XIX a XX wiekiem, red. Ewa Paczoska i Jolanta Sztachelska, Białystok 1998;

Dziecięce sacrum: spiżarnia – rajskie jabłko, w: Dzieciństwo i sacrum, red. Joanna Papuzińska i Grzegorz Leszczyński, Oświęcim 1998;

Bajki Sieroszewskiego. „Bajka o Żelaznym Wilku”, w: Trzy pokolenia. Księga pamiątkowa Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni, Warszawa 1998;

Przyjęcie u baronostwa Niemanów, w: Tradycje biesiadne w literaturze i kulturze, red. Jacek Kolbuszewski i Piotr Kowalski, Wrocław 1998;

Zabawki Marysi, w: „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii Konopnickiej. W stulecie pierwszego wydania, red. Tadeusz Budrewicz i Zbigniew Fałtynowicz, Suwałki 1997;

Pozytywistyczne przekłady dziewiętnastowiecznej literatury europejskiej, w: Przekład literacki. Teoria. Historia. Współczesność, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1997;

Lucyna Ćwierczakiewiczowa – kucharka i dama, w: Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, red. Anna Żarnowska i Andrzej Szwarc, Warszawa 1997, s. 159-169;

Die kulinarische Axiosemiotik im sittenschildernden Roman des Positivismus, tłum. F. Günther, E. Koba, w: Natura naturata. Gegenständliche Welt und Kultureme in der polnischen Literetur von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, red. D. Burkhart, W. Klemm, Amsterdam 1997, s. 29-52;

O „Szkicach węglem„, ”Przegląd Humanistyczny” 1996, nr 6;

Pozy i gesty. O realiach w powieści Kraszewskiego „Zygzaki”, w: Kraszewski – pisarz współczesny, red. Ewa Ihnatowicz, Warszawa 1996, s. 137-146 oraz Słowo wstępne, s. 7-8;

Wioskowy głupi w oczach scjentysty, w: Obraz głupca i szaleńca w kulturach słowiańskich,red. Teresa Dąbek-Wirgowa i Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1996, s. 51-56;

Kraszewski i fantastyka, w: Kraszewski – twórczość i recepcja, red. Lech Ludorowski, Lublin 1995, s. 159-169;

Smak wolności i niewoli. Aksjosemiotyka kulinariów w pozytywistycznej powieści obyczajowej, w: Kategoria wolności w kulturach słowiańskich, red. Teresa Dąbek-Wirgowa i Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1995, s. 91-97;

Mała wodnica (Bronisława Ostrowska, „Córka wodnicy”), w: Sto lat baśni polskiej, red. Grzegorz Leszczyński, Warszawa 1995, s. 45-51;

Pozytywistyczna lektura „365 obiadów”, w: Książka pokolenia.W kręgu lektur doby postyczniowej, red. Ewa Paczoska i Jolanta Sztachelska, Białystok 1994, s. 108-122;

Moralność i elegancja.Powieści Władysława Zambrzyckiego, w: Kategoria dobra i zła w kulturach słowiańskich, red. Teresa Dąbek-Wirgowa i Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1994, s. 71-77;

„Kwatera bożych pomyleńców”, w: Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej, red. Lech Ludorowski, Lublin 1994, s. 165-175;

Sztuka przekonywania w „Nad Niemnem”, w: Polska powieść XIX i XX wieku, red. Lech Ludorowski, Lublin 1993, s. 251-264;

Miasto kryminalne?, w: Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX, red. Jan Data, Gdańsk 1993, s. 113-124;

Stolica polskości – Dzierzbiłłowice („Różowe krowy i szare scandalie” Michała Choromańskiego), w: Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, red. Teresa Dąbek-Wirgowa i Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1993, s. 155-162;

Dzieciństwo niemityczne, w: Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej, red. Joanna Papuzińska, Warszawa 1992, s. 10-19;

Czego nie ma w „Nad Niemnem”, w: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, red. Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1992, s. 267-81;

Podróże do Grodna, w: Na pograniczu, red. Helena Karwacka i Jan F. Nosowicz, Białystok 1992, s. 35-45;

Listy autorów listowników w 2 poł.XIX w., „Przegląd Humanistyczny” 1992 nr 6, s. 135-142;

Kłopotliwa jubilatka, „Guliwer” 1992 nr 2, s. 5-10 (o twórczości Konopnickiej);

„Stał dwór szlachecki”…, „Guliwer” 1992 nr 6, s. 6-10 (o micie dworu w literaturze dla dzieci i młodzieży);

Edward Lubowski o mało nie Dumas, w: Warszawa pozytywistów, red. Janina Kulczycka-Saloni i Ewa Ihnatowicz, Warszawa 1992, s.89-92;

Kazimierz Gliński, zagubiony romantyk, w: Warszawa pozytywistów, red. Janina Kulczycka-Saloni i Ewa Ihnatowicz, Warszawa 1992, s. 37-39;

Aleksander Kraushar, warszawski mecenas, w: Warszawa pozytywistów, red. Janina Kulczycka-Saloni i Ewa Ihnatowicz, Warszawa 1992, s. 78-81;

Jan Kanty Gregorowicz czyli warszawiak wieśniakiem, w: Warszawa pozytywistów, red. Janina Kulczycka-Saloni i Ewa Ihnatowicz, Warszawa 1992, s. 40-44;

Możliwości realizacji projektów literackich w ocenie Sygietyńskiego i Chmielowskiego, w: Z domu niewoli.Sytuacja polityczna a kultura literacka w 2 połowie XIX wieku, red. Janusz Maciejewski, Wrocław 1988, s. 53-65;

„Tygodnik Ilustrowany” a pozytywizm, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1988 nr 1, s. 23-38;

„Tygodnik Ilustrowany” 1859-1886 jako pismo integrujące, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1987 nr 2, s. 5-31;

Teoria i praktyka krytyki literackiej w „Tygodniku Ilustrowanym” 1859-1886, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1987 nr 3, s. 5-25;

Rozumienie i ocena romantyzmu w „Tygodniku Ilustrowanym” 1859-1886, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1987 nr 4, s. 41-58;

[współaut. z J. Tomkowskim] Witraż z wampirem, „Twórczość” 1987 nr 10, s. 93-111 [o powieści Reymonta „Wampir”];

Problematyka przełomu w badaniach nad krytyką literacką końca XIX w., w: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX w., red. Tadeusz Bujnicki i Janusz Maciejewski, Wrocław 1986, s. 163-181;

O „Chacie za wsią„ Kraszewskiego, ”Rocznik Towarzystwa Literackieo im. A. Mickiewicza” 1986, s. 35-51;

Smutek spełnionych baśni, „Fantastyka” 1986 nr 1 [o prozie Józefa Kozieleckiego];

Rozumienie i ocena naturalizmu w „Tygodniku Ilustrowanym” za redakcji Jenikego, w: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, t.3, red. Edmund Jankowski, Janina Kulczycka-Saloni, Ewa Pieńkowska-Rohozińska, Wrocław 1984, s. 151-169;

Koncepcja prasy w „Tygodniku Ilustrowanym” za redakcji Jenikego, ”Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 1982/83, s. 135-151;

Pieśni powstania listopadowego w okresie pozytywizmu, w: Powstanie listopadowe: geneza – uwarunkowania – bilans – porównania, red. Jerzy Skowronek i Maria Żmigrodzka, Wrocław 1983, s. 271-274;

Kalendarze 2 poł.XIX w. jako źródło do badań literackich – „Kalendarz Ungra”, w: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, t.2, red. Edmund Jankowski, Janina Kulczycka-Saloni, Ewa Pieńkowska-Rohozińska, Wrocław 1983, s. 227-240.