POŻEGNANIE

Z WIELKIM ŻALEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

PANA PROFESORA ANDRZEJA Z. MAKOWIECKIEGO,

WYBITNEGO BADACZA I WSPANIAŁEGO CZŁOWIEKA,

WIELOLETNIEGO KIEROWNIKA NASZEGO ZAKŁADU.

Z WDZIĘCZNOŚCIĄ PAMIĘTAMY O MĄDROŚCI I DOBRU,

KTÓRYMI NAS OBDAROWYWAŁ.