Studia zaoczne

Rok akademicki 2021/2022

Poza pierwszym i ostatnim zjazdem w całości będą się odbywały zdalnie.

 

Historia literatury polskiej po 1864 – wykład, cały rok
dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW / prof. Maria Olszewska, sobota, godz. 14:15, s. 27, Google Meet, link: meet.google.com/wmi-jzup-ipw

Historia literatury polskiej po 1864 roku
mgr Magdalena Romanowska, sobota, godz. 16:00, s. 27, Zoom, link: https://us02web.zoom.us/j/86588650512?pwd=ZWhpTGIwTW9FM1FuK0dUOGNoZ2tTZz09

Konwersatoria
mgr Magdalena Krzyżanowska, Literatura polska lat 1864-1914 na tle sztuki europejskiej, sobota, godz. 9:00, s. 27, semestr I, (moduł Tradycja), Google Meet, link: meet.google.com/rub-acip-tuh