Studia zaoczne

Historia literatury polskiej po 1864 – wykład, cały rok

dr hab. Urszula Kowalczuk / dr Eliza Kącka, sobota, godz. 12.30, s. 29

Historia literatury polskiej po 1864 roku – ćwiczenia, cały rok

mgr Weronika Szulik / mgr Katarzyna Muszyńska, sobota, godz. 14.15, s. 6

Konwersatoria

mgr Sylwia Borowska-Kazimiruk, Polska literatura początku XX wieku wobec narodzin nowoczesnego obserwatora, sobota, godz. 9.00, s. 7, semestr I (moduł Nowoczesność)

mgr Joanna Dobrowolska, Tradycje polskiej krytyki literackiej. Dziedzictwo marksizmu w tekstach krytycznych XIX/XX w., sobota, godz. 9.00, s. 10, semestr I (moduł Tradycja)

Wprowadzenie do nauki o literaturze, semestr I

mgr Ida Jahnke, niedziela, godz. 8.00, s. 29 (I połowa semestru)

Warsztat pracy naukowej, semestr I

mgr E. Czerwińska / mgr Magdalena Krzyżanowska, sobota, godz. 10.40, s. 27 (II połowa semestru)

Seminarium magisterskie – cały rok

dr hab. Dawid Osiński, Kondycja świata i człowieka w literaturze drugiej połowy XIX wieku (1864–1918), sobota, godz. 12.30, s. 45, I rok mgr

prof. Maria Olszewska, Lekturowe spotkania – tematy, gatunki, spotkania, edycje, sobota, godz. 10.40, s. 45, II rok mgr