Dyżury w sesji wrześniowej

Pracownicy

Dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. UW (Kierownik Zakładu)
6 września, godz. 10:00–12:30
8 czwartek, godz. 10:00–12:30

Prof. dr hab. Maria Olszewska
1 września, godz. 10:00–11:00
5 września, godz. 8:00–9:00

Prof. dr hab. Ewa Paczoska
1 września, godz. 11:30–12:30

Dr hab. Dawid Maria Osiński
8 września, godz. 10:00–11:00, p. 25

Dr Eliza Kącka
7 września godz. 12:00–13:00

Dr Łukasz Książyk
wtorek, godz. 10:00–11:00, dziekanat, ul. Oboźna 8
czwartek, godz. 10:00–11:00, Sekcja Toku Studiów, p. 12
Po uprzednim uzgodnieniu mailowym będzie można spotkać się dyżurach również zdalnie (meet.google.com/oyy-mxjn-kab).

Dr Damian Makuch (Sekretarz Zakładu)
31 sierpnia, godz. 9:30–10:30

Mgr Magdalena Krzyżanowska
30 sierpnia, godz. 9:00–10:00

Doktoranci

Mgr Agnieszka Jastrzębska
po umówieniu mailowym

Mgr Adrianna Karbowiak
po umówieniu mailowym

 Mgr Dominika Pękalska
po umówieniu mailowym

Mgr Magdalena Romanowska
po umówieniu mailowym

Mgr Iwona Przybysz
po umówieniu mailowym

Mgr Katarzyna Trębacka
po umówieniu mailowym