Dyżury w sesji letniej

Pracownicy

dr hab. Urszula Kowalczuk (Kierownik Zakładu)
22 czerwca, czwartek, godz. 15:00–16:00
26 czerwca, poniedziałek, godz. 13:00–15:00
29 czerwca, czwartek, godz. 15:00–16:00

prof. dr hab. Maria Olszewska
22 czerwca, czwartek, godz. 11.00–12.00
26 czerwca, poniedziałek, godz. 8:00–9:00

prof. dr hab. Ewa Paczoska
4 lipca, wtorek, godz. 11:1512:15
6 lipca, czwartek, godz. 14:0015:00

dr hab. Dawid Maria Osiński
22 czerwca, czwartek, godz. 13.00–14.00, sala 17 (I piętro)
28 czerwca, środa, godz. 12.00–13.00, pok. 25 (gabinet Dyrekcji ILP, I piętro)

dr Eliza Kącka
urlop naukowy

 dr Magdalena Krzyżanowska
20 czerwca, wtorek, godz. 14:30–15:30
26 czerwca, poniedziałek, godz. 13:30–14:30

dr Łukasz Książyk
wtorek, godz. 10.00–11.00, pok. 116, dziekanat
czwartek, godz. 10:00–11:00, pok. 12, gmach Wydziału Polonistyki

dr Damian Makuch
22 czerwca, czwartek, godz. 9:30–10:30, sala 19
28 czerwca, środa, godz. 9:30–10:30, sala 42

Doktoranci

mgr Agnieszka Jastrzębska
po umówieniu mailowym

mgr Magdalena Romanowska
po umówieniu mailowym 

mgr Filip Konarowski
po umówieniu mailowym

mgr Iga Walaszczyk
po umówieniu mailowym po umówieniu mailowym